Author Archives: Lars Johansson

Föreningsmöte genomfört

Föreningsmöte genomfört Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst. Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Lennart Nordh har avlidit!

Lennart Nordh har avlidit! Under morgontimmarna tidigt i morse nådde oss budet att Lennart Nordh avlidit efter en längre tids sjukdom. Lennart var en av de första som jag träffade i Sjövik när jag själv blev aktiv i dåvarande Stora Lundby Järnvägsmuseum. Mitt första bestående minne av Lennart var en kväll i Sjövik då vi hade

Read More

Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017

Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg har tilldelats Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017. Priset utdelas den 20 maj 2017 i Varnhem. Västergötlands Fornminnesförening verkar för att landskapets kulturminnen bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökar, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning. Västergötlands Fornminnesförening grundade Västergötlands museum i Skara. Idag är Västergötlands

Read More

Föreningens årsstämma genomförd

  Föreningens årsstämma genomförd I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp. Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat. Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta

Read More

Bidrag från Kungafonden

Bidrag från Kungafonden Föreningen sökte i höstas bidrag från Kungafonden till reparationen av vagn 28 d.v.s .vår handikappvagn. Kungafonden har nu meddelat att man stöder projektet med 35.000 kr. Medel som kommer väl till pass. Vi tackar för bidraget till föreningen.

Efterlysning

Efterlysning – underlag för gjutning Våra Z4p-lokomotorer nummer 405 och 409 kommer efter ommålning att få tillbaka sin SJ märkning med emaljbokstäver. När de kom till AGJ var de dock SJ märkta med klistermärken varför vi saknar emaljsiffrorna för att återställa en tidigare märkning. SJ bokstäverna har vi förlagor till.  Vi avser nu gjuta upp emaljsiffrorna

Read More

Transportstyrelsen på besök

Transportstyrelsen på besök – säkerhetsrevision. Vår tillsynsmyndighet var på AGJ och genomförde en revision för någon veckan sedan. Fyra tjänstemän var hos oss i två dagar och gick bl.a. igenom vår dokumentation av personal, fordon och infrastruktur samt hur vi följer upp deras och våra egna föreskrifter. Besöket genomfördes i en positiv anda och gav

Read More

Arbete på vagn 22

Arbete på vagn 22 Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp

Read More

Föreningsmöte 14/11

Föreningsmöte 14 november Föreningsmöte den 14 november kl 17.00 i ”Paradiset” i Anten. Temat i medlemsmötet är: AGJ och framtiden. Tanken är att Ni medlemmar skall ges möjlighet att lägga fram förslag på saker som Ni tycker det skulle vara intressant för AGJ att satsa på inför framtiden. Stora som små idéer mottages.

Förlängt infrastrukturtillstånd

Förlängt infrastrukturtillstånd för AGJ Idag har Transportstyrelsen beviljat AGJ fortsatt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare! Detta tillstånd omprövas vart 5:e år. Sedan tidigare innehar vi även ett trafiktillstånd för själva trafikverksamheten på vår bana. En tidig julklapp således, vilket var kulmen på en process som pågått en tid  och där Transportstyrelsen bl.a. granskat vårt säkerhetsstyrningssystem.

Rundpannan till VGJ 31 är levererad

  Rundpannan till VGJ 31 är levererad Den nya rundpannan till VGJ 31 levererades under veckan till Anten. På bilden syns pannan ligga i transportläge upplagd på pallar varför domen syns undertill av pannan. Närmast syns panngaveln mot sotskåpet. Ett nytt sotskåp kommer att tillverkas senare. Den gamla befintliga fyrboxen kommer senare att nitas fast

Read More

Arbeten i Anten – april

  I VERKSTADEN LOK 24 NU BEHÖVS EN KRAFTSAMLING FÖR ATT PLOCKA IHOP RESTERANDE DELAR AV LOKET! DÄRFÖR FÖRUTSÄTTER VI ATT DU KOMMER OCH HJÄLPER TILL! Pannan ligger nu åter på plats i ramen. Detta är vad som planeras närmast: – Lyft ned den lyftbalk som använts för lyft av pannan. – Återmontera hjulaxeln. – Återmontera

Read More

Arbete på ångloken

Lok 24 skall delas på lok och tender och växlas in i verkstaden. Under vintern skall loket genomgå en större översyn med bl.a nya överhettare och ny asklåda. Näst kommande lördag  (den 29:e) kommer vi att påbörja demontering av delar av loket för att komma åt asklåda och överhettare. Detta projekt är mycket lämpligt för

Read More

Vagn 24 i verkstaden

VAGN 24 står redan  i verkstaden sedan någon vecka för att vi skall kunna slutföra de arbeten som vi ej hann med i våras. Bromsutrustningen är redan tillbakamonterad efter översyn. Provad och godkänd. Närmast på programmet står att vi skall montera upp de renoverade gasarmaturerna och sätta upp gardiner innan vagnen ställs in i förråd

Read More

Login

Lost your password?