Author Archives: Patrik Engberg

Föreningen har förlorat en trotjänare

Det är med tungt hjärta som vi idag möttes av beskedet att en av föreningens trotjänare – Gunnar Lundkvist – har gått bort. Gunnar började sin järnvägsbana på VGJ, Västgötabanan, många år innan han blev aktiv i AGJ. Gunnar, tillsammans med sin fru Ulla, har genom åren gjort en stor insats för föreningen och båda

Read More

Trafikstart 31 maj

Trafikstart 31 maj Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ. Under den 12 km långa tågresan har man vacker utsikt över sjön Anten. På

Read More

Kolleverans till AGJ

Kolleverans till AGJ Under helgen kom en leverans från Polen med stenkol till våra ånglok. Leveransen omfattar ca 25 ton och kommer räcka till den här säsongen.Vi fick lasta av kolsäckarna på parkeringen då lastbilen inte kunde komma in vid kolgården. Foton: Mats Andersson

Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter. Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Vagn 22 allt mer klar

Vagn 22 allt mer klar Lite i skymundan för banarbetsveckan så har det arbetats vidare på vagn 22 i verkstaden. Nu har takets byggts färdigt även på den andra vagnsändan och lyser i sin prakt i verkstaden. Nu återstår målning och läggning av väv på taket men ett stort steg mot färdigställandet har nu tagits.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m. Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats. Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet

Read More

Login

Lost your password?