Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren pågår. Den är tillverkad i Österrike 1980 och har gjort tjänst i Östtyska kolgruvor. 1997 kom den till AGJ och senast den var igång var 2008. Nu pågår reparation och åtgärd av några elfel. Vi har idag även konstaterat att en hydraulcylinder behöver packas om. Förhoppningen är att kunna köra med maskinen under 2015.

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Hjulen till VGJ 31 är målade

Hjulen till 31an har fått första lager av röd färg. Foto: Yngve CG

Hjulen till 31an har fått första lager av röd färg. Foto: Yngve CG

Hjulen till VGJ 31 är målade

Hjulen till 31an har fått sitt andra lager med svart färg samt därefter har hjulringarna fått ett första lager av röd färg i verkstaden. Arbetet går nu vidare med bl.a. arbeten på storlagren. Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen till verkstaden. Vi har arbetsdagar på främst lördagar men oftast även på söndagar.

Arbeten på dressinen

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian  och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbeten på dressinen

Arbetet på vår motordressin pågår i verkstaden. Elsystemet gås nu igenom och diverse arbeten görs på dressinen inför vårens banarbetsvecka.
Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbetsdag på Ödegärdet 8/11

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet – 8 november

Klockan 10 öppnar vi bommen till Ödegärdet. Det finns fika och kaffe/te – samt massor med arbete. Med jämna mellanrum går vi in i verkstadsvagnen, som är vår fasta punkt, och ger oss äkta järnvägskänsla och värme under våra trevliga kafferaster.

Nästa arbetsdag är den 8 november

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com elle 031-25 92 29)

Kvarnabo station

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station

Arbetet med taket och skorstenen på stationshuset är nu klart då skorstensbeslaget nu är på plats. Tack för det Erik S!

Det finns dock en del kvarstående arbeten både utomhus (målning), samt inomhus där golven i två rum skall lackas.

Städning i verkstaden.

Städning i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i den gamla delen av verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i verkstaden

Städningen i vår verkstad börjar nu ge resultat. Närmast står nu att försöka göra något åt det flaggstångsämnet som ligger längs med vagnen så att vi kan få bort den innan den blivande flaggstången skadas.

Arbeten på motordressin

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Arbeten på motordressinen MDR125p

Christian och Jimmy har lyckats få fart på vår gula motordressin och även byggt om den till 12 voltssystem. Man går nu vidare för att återställa den interiört och exteriört och målsättningen är att den skall vara till hjälp under banarbetsveckan – vecka 18 – 2015.

Renoveringen påbörjades för flera år sedan av bland annat Mikael P men avbröts då annat fick prioriteras.

BLJ 6 i verkstaden

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Sophia Olsson

BLJ 6 i verkstaden

Under förra helgen har BLJ 6 varit inne i verkstaden för undersökning av löpaxeln då den har visat vissa tendenser till att värma under sommarens körningar.

Smörjkanaler har rengjorts och lagren har skavts för att försöka komma tillrätta med problemet.

Städning i museihallen

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Städning i museihallen

Vi måste nu röja inne i den nya delen av museihallen och bära ut de gamla portarna, nedtagna balkar samt allt spill- och rivningsvirke för att kunna gräva ut och spårlägga.

Ju fortare vi kan få undan detta, ju fortare kan vi gräva ur och spårlägga. Vi måste snarast få vår kvarvarande trafikmaterial under tak innan vädret blir annu sämre och blötare.

När röjningen är klar kommer Arne och gräver ur för spårläggning. Därefter kommer spårläggningen påbörjas så fort vi har fraktat dit räls från vårt lager.

Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson
Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på HBA 2

Målningen av HBA 2 går vidare. Foto: Bernt Lindsjö

Målningen av HBA 2 går vidare. Foto: Bernt Lindsjö

Målning av HBA 2 går vidare

Så här snyggt har loket blivit efter målningen. Närmast i tur står nu att montera motorluckor och övriga luckor, skärmar och skyddet över skorstenen. Även startluftsflaskan samt den stora takluckan skall på plats. Underredet skall även rengöras och målas Foto: Bernt Lindsjö

 

Arbetsdag på Ödegärdet 11/10

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet – 11 oktober

Klockan 10 öppnar vi bommen till Ödegärdet där det finns massor med saker att ta tag i. Med jämna mellanrum går vi in i verkstadsvagnen, som är vår fasta punkt, och som ger oss värme under våra kafferaster.

Nästa arbetsdag är den 8 november

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com elle 031-25 92 29)

HBA 2 målad

HBA 2 målad. Foto: Lars Johansson

HBA 2 målad. Foto: Lars Johansson

HBA 2 målad

Förrförra helgen fick loket ett lager primer och under veckan efteråt ett första lager täckfärg. Förra helgen fick loket sitt andra lager täckfärg.Samtidigt målades luckor och andra lösa delar.

Arbetet fortsätter nu med återmontering av lösa delar och så skall lokets motorluckor få sig en omgång färg till.