Author Archives: Patrik Engberg

Kolleverans till AGJ

Kolleverans till AGJ Under helgen kom en leverans från Polen med stenkol till våra ånglok. Leveransen omfattar ca 25 ton och kommer räcka till den här säsongen.Vi fick lasta av kolsäckarna på parkeringen då lastbilen inte kunde komma in vid kolgården. Foton: Mats Andersson

Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter. Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Vagn 22 allt mer klar

Vagn 22 allt mer klar Lite i skymundan för banarbetsveckan så har det arbetats vidare på vagn 22 i verkstaden. Nu har takets byggts färdigt även på den andra vagnsändan och lyser i sin prakt i verkstaden. Nu återstår målning och läggning av väv på taket men ett stort steg mot färdigställandet har nu tagits.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m. Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats. Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet

Read More

Påskfirande i Anten

  Påskfirande i Anten Även under påsken var det full aktivitet i Anten. Förutom sedvanligt arbete i bland annat verkstaden så firade vi även påsk med fjädrar, påskbrasa och god mat under ledning av våra duktiga kockar Kenneth P. och Ylva B.

Banarbetsvecka 25 april – 3 maj

Årets banarbetsvecka 25 april – 3 maj 2015-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 25 april och håller på till söndagen 3 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers mellan Anten och Humlebo.  Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Read More

Årsmötet genomfört

Årsmötet genomfört 2015 år stämma genomfördes den 28 mars i danslokalen Sågen i Anten. Ett sextiotal medlemmar var närvarande. Mötet öppnades av ordförande Lars Johansson som hälsade de närvarande välkomna till det 50:e verksamhetsårets årsmöte. Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom. Revisorerna hade i revisionsberättelsen synpunkter på styrelseverifieringen innan betalning av vissa budgeterade större utgifter. Styrelsen

Read More

9 februari – AGJ 50 år

9 februari cirka kl. 10.00 Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom

Read More

Login

Lost your password?