Höstväxling

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Höstväxling i Anten

Under lördagen den 22 november så gjordes en del omdispositioner i museihallen vilket bl.a. innebar att de båda Tp-loken rörde på sig. Det mesta växlades med vår lokomotor Z4p men ibland blev det mänskligt arbete…

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Höstväxling i Anten: Foto: Yngve CG

Signalarbeten i Anten

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Signalarbeten i Anten

Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan.

Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket.

Arbetet fortsätter nu med att ansluta växeln vid museihallen och spårspärren in mot stickspåret i förreglingssystemet.

Vedsågning

Vedsågning i Anten. Foto: Lars Johansson

Vedsågning i Anten. Foto: Lars Johansson

Vedsågning i Anten.

Sågningen och klyvningen av den ved som finns i vedgården pågår för fullt. Minst en vedhäck återstår att fylla och en del att såga. Vi har beställt en ny sågklinga till den gamla sågen så nu har vi två användbara sågar.

Du får gärna hjälpa till och såga ved.

Häcken vid “Paradiset”

Häcken vid "Paradiset". Foto: Lars Johansson

Häcken vid “Paradiset”. Foto: Lars Johansson

Häcken vid “Paradiset”

Arbetet pågår med att återskapa den häck som finns mellan föreningslokalen “Paradiset” och den gamla landsvägen. Så här ser resultatet ut efter en dags rensande.Vi hoppas nu att häcken tar sig då all gräs rensats bort runt buskarna.

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren pågår. Den är tillverkad i Österrike 1980 och har gjort tjänst i Östtyska kolgruvor. 1997 kom den till AGJ och senast den var igång var 2008. Nu pågår reparation och åtgärd av några elfel. Vi har idag även konstaterat att en hydraulcylinder behöver packas om. Förhoppningen är att kunna köra med maskinen under 2015.

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Hjulen till VGJ 31 är målade

Hjulen till 31an har fått första lager av röd färg. Foto: Yngve CG

Hjulen till 31an har fått första lager av röd färg. Foto: Yngve CG

Hjulen till VGJ 31 är målade

Hjulen till 31an har fått sitt andra lager med svart färg samt därefter har hjulringarna fått ett första lager av röd färg i verkstaden. Arbetet går nu vidare med bl.a. arbeten på storlagren. Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen till verkstaden. Vi har arbetsdagar på främst lördagar men oftast även på söndagar.

Arbeten på dressinen

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian  och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbeten på dressinen

Arbetet på vår motordressin pågår i verkstaden. Elsystemet gås nu igenom och diverse arbeten görs på dressinen inför vårens banarbetsvecka.
Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbetsdag på Ödegärdet 8/11

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Verkstadsvagn och rastlokal på Ödegärdet. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag på Ödegärdet – 8 november

Klockan 10 öppnar vi bommen till Ödegärdet. Det finns fika och kaffe/te – samt massor med arbete. Med jämna mellanrum går vi in i verkstadsvagnen, som är vår fasta punkt, och ger oss äkta järnvägskänsla och värme under våra trevliga kafferaster.

Välkommen önskar Särskilda arbetsgruppen genom Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com eller 031-25 92 29)

Kvarnabo station

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station

Arbetet med taket och skorstenen på stationshuset är nu klart då skorstensbeslaget nu är på plats. Tack för det Erik S!

Det finns dock en del kvarstående arbeten både utomhus (målning), samt inomhus där golven i två rum skall lackas.

Städning i verkstaden.

Städning i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i den gamla delen av verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i verkstaden

Städningen i vår verkstad börjar nu ge resultat. Närmast står nu att försöka göra något åt det flaggstångsämnet som ligger längs med vagnen så att vi kan få bort den innan den blivande flaggstången skadas.

Arbeten på motordressin

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Arbeten på motordressinen MDR125p

Christian och Jimmy har lyckats få fart på vår gula motordressin och även byggt om den till 12 voltssystem. Man går nu vidare för att återställa den interiört och exteriört och målsättningen är att den skall vara till hjälp under banarbetsveckan – vecka 18 – 2015.

Renoveringen påbörjades för flera år sedan av bland annat Mikael P men avbröts då annat fick prioriteras.

BLJ 6 i verkstaden

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Sophia Olsson

BLJ 6 i verkstaden

Under förra helgen har BLJ 6 varit inne i verkstaden för undersökning av löpaxeln då den har visat vissa tendenser till att värma under sommarens körningar.

Smörjkanaler har rengjorts och lagren har skavts för att försöka komma tillrätta med problemet.

Städning i museihallen

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Museihallen invändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson

Städning i museihallen

Vi måste nu röja inne i den nya delen av museihallen och bära ut de gamla portarna, nedtagna balkar samt allt spill- och rivningsvirke för att kunna gräva ut och spårlägga.

Ju fortare vi kan få undan detta, ju fortare kan vi gräva ur och spårlägga. Vi måste snarast få vår kvarvarande trafikmaterial under tak innan vädret blir annu sämre och blötare.

När röjningen är klar kommer Arne och gräver ur för spårläggning. Därefter kommer spårläggningen påbörjas så fort vi har fraktat dit räls från vårt lager.

Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson
Museihallen utvändigt efter bygget. Foto: Lars Johansson