Author Archives: Patrik Engberg

9 februari – AGJ 50 år

9 februari cirka kl. 10.00 Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom

Read More

Arbeten på VGJ 31

Arbeten på VGJ 31 Under årets sista dagar så arbetades det även på VGJ 31 i verkstaden. Även här var det ett nitningsarbete som behövde göras. Vidare lyftes sotskåpet upp på loket så att vi fick bättre plats på golvet. En nit med dålig skalle i fyrboxen skall ersättas. Sedan skall vi börja med sammanfogningen av rundpanna

Read More

Arbeten på HBA 2

Arbeten på HBA 2 Även på HBA 2 arbetades det på i verkstaden. Här monterades fönster i förarhytten.  Vidare testprovades motorvärmaren till motorn. I samband med detta så tittade vi efter läckor i kylsystemet på loket, första vändan användes endast vanligt vatten och vi fyller på med kylarvatten efter vi vet att allt är ok

Read More

Nytt utseende på hemsidan

Nytt utseende på AGJs hemsida Föreningens hemsida har fått ett nytt utseende. Alla funktioner från tidigare finns dock kvar så det är bara utseendet som har förändrats. För att logga in kan man göra som tidigare eller från sidfoten. Det nya utseendet kommer bättre att passa i olika smartphones, som IPhone med flera och på

Read More

Signalarbeten i Anten

Signalarbeten i Anten Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan. Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket. Arbetet fortsätter nu med att

Read More

Vedsågning

Vedsågning i Anten. Sågningen och klyvningen av den ved som finns i vedgården pågår för fullt. Minst en vedhäck återstår att fylla och en del att såga. Vi har beställt en ny sågklinga till den gamla sågen så nu har vi två användbara sågar. Du får gärna hjälpa till och såga ved.

Login

Lost your password?