Banarbetsveckan igång

Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

 Banarbetsveckan 2014 i gång

Banarbetsveckan pågår för fullt. Två slipersbytare i aktion norr om Kvarnabo. Den första bytaren drar ur slipers och den bakre lägger in. Mellan dessa går en person och lägger sliprarna till rätta för bytare för att snabba upp iläggningen.

Under banarbetsveckans första fyra dagar har vi hunnit byta ca 550 slipers. Slipersbytet på linjen fortsätter och på torsdag planerar vi att ta tag i växlarna i Anten.

Men allt är inte arbete, vi tar också en välförtjänt paus för lunch i vårsolen.

Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

Banarbetsveckan 18-27 april

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 18-27 april

2014-års banarbetsvecka är under vecka 17 med början på långfredagen 18/4 och håller på till söndagen 27/4. Vi skall byta 770 slipers och bygga klart växlarna i Anten. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Även i år lånar vi en slipersbytare frän Skara. Så får vi hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Säokurs i Anten

Helgens säokurs i Anten. Foto: Patrik Engberg

Helgens säokurs i Anten. Foto: Patrik Engberg

Kurs i säkerhetsföreskrifterna, säo

I helgen genomfördes också en delkurs i våra säkerhetsföreskrifter, säo, i Anten. Under överinseende av säkerhetschefen Thomas Blidér och förre trafikchefen Alexander Lagerberg fick eleverna en dags lektion i alla föreskrifter.

Nästa tillfälle är helgen 12-13 april i Anten.

Är Du intresserad?

Kontakta Thomas Blidér på telefon 0703-17 35 97 eller e-post: sakerhetschefen@agj.net

Växelbyggnad i Anten

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Växlar byggs i Anten

Arbetet med att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden fortsatte i helgen. Niklas Jörby med söner håller på att bygga ihop den första av de två växlarna utanför verkstaden.

Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen att dyka upp, ingen föranmälan behövs!

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

HBA2 monteras ihop

HBA 2 monteras ihop

HBA 2 håller man nu på att montera ihop loket igen efter att huvarna har kommit på plats.

Spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt. Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

»crosslinked«

Fortsatt arbete på vagn 22

Fortsatt arbete på vagn 22

Det är nu dags för att skaffa golvlister, måla och montera dessa innan vi kan börja bära in de nymålade bänkarna i salongerna. Målning av bänkstativen pågår.

KG fortsätter med arbeten på plattformstaken. Den norra plattformen början närma sig färdigställande.

I övrigt återstår nu att nita fast förstyvningsplåtarna i ena vagnsänden. De renoverade plattformssköldarna skall grundmålas.

BLJ 6 har växlats fram

BLJ 6 med militärtåg innan Arelid. Foto: Nicklas Sahlbom

BLJ 6 med militärtåg innan Arelid. Foto: Nicklas Sahlbom

BLJ 6 har växlats fram

Under söndagens växling så plockades även BLJ 6 fram. Vi har gjort en första koll på pannan och tycker att det är värt att gå vidare. Nu skall pannan spolas rent ordentligt innan vi låter Inspecta syna den. Det är mycket lös pannsten som måste bort. Om den blir godkänd så är det mest vanlig vår översyn som krävs för att få loket körklart.

Tanken är att loket skall, om det blir godkänt, skall kunna vara reservlok om det skulle bli något akut fel på VGJ 24. Projektansvariga är Magnus Johansson & Kent Olsson.

Växling i Anten

HBA 2 utväxlad ur verkstaden. Foto: Mats Andersson

HBA 2 utväxlad ur verkstaden. Foto: Mats Andersson

Växling i Anten

Under söndagen så växlades det i Anten. Vi var tvungna att flytta på HBA 2 för att få in VGJ 24. Som växellok användes Tp 3503 som startades efter att ha stått i törnrosasömn under vintern. HBA 2 ställdes sedan tillbaka i verkstaden för fortsatta arbeten.

AGJ årsmöte 2014

Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh

Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh

 Föreningsstämman 2014

Föreningsstämman 2014 hölls lördagen den 29 mars med början klockan 14,00 i samlingslokalen “Sågen” i Anten.

Mötet genomfördes på ca 2,5 timme och hölls i en diskussionsvillig positiv anda. Mötet leddes av Morrgan Classon med föreningens vice ordförande Per-Olof Söderpalm som bisittare. Under mötet togs förslaget rörande ändringar i nuvarande stadgar en andra gång och är således numera gällande.

Efter detta togs styrelsens skrivelse rörande medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen upp. En livlig debatt följde som resulterade i att skrivelsen antogs som riktlinje för medlemmarnas förhållningssätt gentemot föreningen i vissa frågor.

Avgående ordförande och styrelseledamöter omvaldes. Som suppleant nyvaldes Sandra Merking, Patrik Engberg hade meddelat att han inte önskade bli omvald, beroende på sitt civila arbete. Även övriga poster i organisationen omvaldes.

Efter detta diskuterades inkomna motioner som var 10 till antalet.

Som avslutning på mötet utdelades blomsterkvastar till ett antal medlemmar som gjort uppoffrande insatser för föreningen under året. Även 90-åringen Gunnar Lundqvist firades.

Efter mötet var det kaffe och tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Arbete på järnvägen i museihallen

Arbete på nya modelljärnvägen i museihallen. Foto: Mats Andersson

Arbete på nya modelljärnvägen i museihallen. Foto: Mats Andersson

Modelljärnvägen i Museihallen

Mats Anderssons LGB-bana har varit ett mycket populärt inslag i museihallen. Banan har varit placerad direkt på golvet. Detta har dock medfört en hel del ”pill” på anläggningen av våra besökare men även att delar av denna fått demonterats då något fordon måste flyttas i hallen.
2014 är det tänkt att denna istället skall placeras på en överföringsvagn så denna går att flytta undan utan att delar av anläggningen behöver plockas ned. Mats håller nu på att bygga upp denna nya bana på överföringsvagnen. Denna står f.n. vid lastkajen i Anten.

 

Stort arbete med lokveden

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Arbetet med att hugga upp lokveden pågår. Foto: Lars Johansson

Lokveden

Niklas med söner gjorde för någon vecka sedan en heroisk insats i vedgården då man lyckades få isär stammarna från de två lindar som legat där i över ett år. En del av dessa återstår att klyva men det mesta är nu hanterbart.

Grenar från de hamlade träden

De grenar som sågats ned efter hamlingen har nu samlats i högar för att transporteras till vedgården. Detta får den som känner för det gärna göra….
Därefter skall vi även ta hand om det ris som även det ligger ihopsamlat i högar.

Syrenhäcken vid ”Paradiset”

Häcken håller på att klippas för att denna skall kunna skjuta nya skott och bli en häck igen. Ta inga genvägar och trampa inte på de nya skott som växer upp.
Vi kommer även att se över och rensa och klippa ned den häck en bit som är utefter spår 0.

Arbetet på HBA 2

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Närbild på motorn när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Fortsatta arbeten på HBA 2

Fortsatta arbeten på motor och med att slipa hytt pågår. Kompressorn och generatorn har monterats. Lufttankar och startluftflaska är besiktigade och godkända av Inspecta.
Huvarna har kommit på plats. En del spackling och slipning återstår på hytten innan loket kan målas utvändigt.
Inne i hytten pågår arbete med reparation av väggbeklädnaden och lister. Även invändigt kommer loket att målas om.

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

HBA 2 i verkstaden när huven har kommit på plats. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson