Category Archives: Maskinavdelningen

Slipning av tuber till VGJ 24

Slipning av tuber till VGJ 24 Det blev gjort en hel del i verkstaden under lördagen den 4 mars. Magnus,Sophia,Kent och Henrik slipade ändarna på tuberna till VGJ 24 och dessa är nu färdiga. Alexander slutförde slipningen inne i fyrboxen på VGJ 24, vi är nu nära tubmontering på VGJ 24. Foton: Yngve Emanuelsson »crosslinked«

Vagn 15 är klar

Vagn 15 är klar Idag har plattformsändarna på vagn 15 äntligen blivit klara. Det som nu återstår är att putsa fönstren och städa ur vagnen inför säsongen. Den vänstra bilden ovan visar den ena nylagda plattformen medan den högra visar visar den andra då betsning av plankorna skett. Vagnen har varit inne i verkstaden under

Read More

Tubbyte på VGJ 24

Fortsatta arbeten på VGJ 24 Arbetet med att demontera tuberna på VGJ 24 är nu klara. Vi har nu övergått till att ta loss tubändarna i såväl eldstads- som sotskåpsände.  Inspecta (vårt besiktningsorgan) har varit och gjort en första besiktning av pannan invändigt och i stort sett gick detta bra. Stagbultar och nitar är i bra

Read More

Arbeten på VGJ 24

Arbeten på VGJ 24 Det som är kvar och göra på loket innan själva tubbytet är att ta loss regulatorn samt returrören ifrån cylindrarna upp till blästerkronan, då dom sitter ivägen för att kunna byta småtuberna längst ner. Sedan är det att börja skära ur tuberna. Planen är att pressa tuberna nere i Sävenäs lördag

Read More

Vagn 28 i verkstaden

Vagn 28 i verkstaden Vi arbetar nu på de verkstadstrallor som skall ersätta vagnens boggier då originalboggierna renoveras. Vi Undersöker även vilka verkstäder i Sverige som kan sprickindikera och svarva hjulen. Vi kollar även möjligheten till att ringa om hjulen. Inom kort skall vagnen lyftas och ställas ned på verkstadsboggierna. Vagnskorgen ställs sedan i museihallen.

Read More

Lokavställning

Lokavställning Nu är trafiksäsongen slut och ångloken skall ställas av för säsongen. Vi planerar att göra detta lördagen den 17/9 med start på morgonen, siktar på att vi drar igång vid 8-tiden, drar ut loken och eldar på nån timme så pannorna blir lite uppvärmda innan vi tappar vatten och börjar spola!. Detta är ju ett utmärkt

Read More

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden Vagn 22 var ute och luftade sig i lördags efter den långvariga revisionen som bl.a. innefattat nya plattformstak, renoverad inredning och delvis omgjorda fönster. Vagnen kommer nu t.v. att placeras i museihallen innan den skall in i verkstaden igen för att boggierna skall gås igenom och axlarna undersökas.

Arbeten på Z4p

Arbeten på Z4p Arbetet på våra lokomotorer Z4p går vidare i verkstaden. Arbetet med att slipa loket börjar närma sig färdigställande. Snart dags för grundmålning! Arbetet med motorrenoveringen är klar. Nu återstår en del justerings- och kompletteringsarbeten på loket innan detta kan provstartas. Arbetet med att skaffa siffror och bokstäver till märkningen fortsätter.

Login

Lost your password?