Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.
Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden.

Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbete på VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Arbete på VGJ 24 i verkstaden

Fortsatta arbeten på VGJ 24

I verkstaden står nu också VGJ 24 för underhållsarbeten innan trafiksäsongen.

Byte av pinnbultarna i domen. Pågår men går trögt då pinnbultarna sitter ordentligt fast. Pinnbultarna har inte varit loss sedan 1950-talet.

Injektorerna. Losstagna för inslipning av sätena samt svarvning av käglorna.

Regulatorn. Regulatorstången är urtagen för kontroll och ev. omsvetsning av en skarv på stången. När detta är gjort skall fästet packas om innan den monteras tillbaka på plats.

Generatorn. Skall målas om. Därefter skall den monteras tillbaka på plats på pannan vid skorstenen.

Vattenståndsglasen. Losstagna för kontroll. Vi väntar på nya packningar, sedan monteras dessa tillbaka på pannan igen.

Målning. Hyttens insida skall tvättas och panngaveln, eldstadsluckorna och omkastarstativet målas. Målning efter rengöring skall även ske av gångborden, sotskåpet, hjul/ hjulringar och lyktor, (lite trångt just då ställningar finns monterade för arbete på domen). Buffertbalken ska målas om och märkas med 24. (Siffrorna på skorstenen är redan polerade!). Pannan, tendern och domen poleras.

Riktning pågår av främre tendervägg så att luckan till koltaget skall kunna röras igen. En bit av plåten för koltaget är losstagen för att denna skall kunna ersättas med en ny.

»crosslinked«

Eldarkurs – dag 1

Slidstyrningens uppbyggnad förevisades på BLJ 6
Slidstyrningens uppbyggnad förevisades på BLJ 6

Eldarkurs – dag 1

Under lördagen genomfördes första delkursen i eldarutbildningen. Under Magnus Johanssons ledning gavs en givande teoriutbildning om pannans uppbyggnad.
Ett besök i verkstaden genomfördes också för att titta på lokets uppbyggnad. Där förevisades pannans uppbyggnad på VGJ 31 samt slidstyrningens uppbyggnad på BLJ 6.

Pannans uppbyggnad förevisades på pannan till VGJ 31
Pannans uppbyggnad förevisades

Lokeldarkurs 2016

Eldaren Sophia väntar under vattentagningen i Kvarnabo. Foto: patrik Engberg
Eldaren Sophia väntar

Lokeldarkurs 2016

Vi kommer under våren att hålla en kurs för blivande lokeldare. Kurs hålls vid tre tillfällen

• Teorikurs lördagarna 5 mars & 16 april

Vi börjar kl 10.00 i Paradiset och kör på fram till lunchen, vid behov fortsätter vi lite efteråt. Vid första kurstillfället går vi igenom ånglokets konstruktion med panna och maskineri. Det andra teoridagen kommer att kretsa kring lokets skötsel med förtjänst, eldningsteknik, loktjänst mm.

• Praktikdag ute vid loken preliminärt lördagen den 14 maj. Den dagen börjar vi kl 09.00.

Obligatorisk föranmälan till Magnus Johansson

Fortsatta arbeten på AGJ Co22

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.
Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Fortsatta arbeten på  AGJ Co22

Arbetet med personboggievagnen nr 22 (f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005) går vidare. Ett av de större jobben som återstår är att anpassa vagnens samtliga fönster till ett modernare och lite tjockare glas av säkerhetstyp. Fönsterbågarna har tidigare haft dubbla glas, men det inre glaset har sedan länge varit demonterat för att slippa problem med kondens.

Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

VGJ 31 i verkstaden
VGJ 31 i verkstaden

 

VGJ 31 – nitningen klar av pannan

Nitningen av VGJ 31: s ångpanna är nu avslutad! Under de två senaste lördagarna har det jobbats friskt med detta och lagom till lunchtid den 6/2 slogs de sista nitarna i. Vi har nu en komplett ångpanna till loket igen, som vi kan jobba vidare med. Fortsättning följer!

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Nitningen klar av pannan
Nitningen klar av pannan

Arbete på vagn 22

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad. Foto: Marcus Jacobson
Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad.

Arbete på vagn 22

Personboggievagnen AGJ nr 22, f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005, ställdes av för ett antal år sedan på grund av dåliga plattformstak. Hösten 2012 påbörjades arbetet med att renovera vagnen och ersätta de dåliga plattformstaken med nytillverkade. Eftersom taken är krökta åt flera håll har arbetet varit en smula komplicerat och har dragit ut på tiden. Nu är dock taken klara, takduken lagd och belagd med takmassa, varför vagnen börjar se så smått färdig ut.

Nu är det emellertid inte bara taket som har fått uppmärksamhet under tiden som vagnen stått i verkstaden; ramen har fått en del rost sanerad samt nya knutplåtar i ena änden, båda plattformarna har renoverats, bromsutrustningen är föremål för översyn och inte minst interiören har fått en välbehövlig upprustning med ny golvmatta och ommålning med mera. Bland de större jobben som nu återstår ingår att ge vagnens fönster en översyn, där fönsterbågarna ska anpassas och förses med nytt glas av säkerhetstyp. Avslutningsvis skall vagnskorgen tvättas och oljas.

 

Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31

Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter en dags värmande och masserande av fyrboxplåten smiter den nu snyggt intill rundpannans mantelplåt, vilket bör ge skapliga förutsättningar för att förbandet så småningom kommer att hålla tätt. För närvarande hålls förbandet ihop av M22-bultar, och dessa kommer nu i tre omgångar att ersättas av nitar i 7/8”-dimension. Till att börja med har var tredje bult urtagits och hålen har rymts upp med nithålsbrotsch.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Arbete på vagn 22

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22

Arbete på vagn 22

Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp med att tillverka nya vattenutkastare till taket. Dessa skall monteras då taket är tjärat en första gång. Sedan skall taket tjäras 2-3 ggr ytterligare. På södra plattformen har plattformsvirket sågats till, passats in och bultats fast. Även plattformsköldar och grindar har monterats. K.G. har även börjat med anpassningen av fönstren till nya säkerhetsglas. Samtliga fönster har plockats ur och det är nu dags att plocka loss rutor och lister.

Foton:  Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22

Arbete med generator

Alexander Friberg och Sophia Olsson i full gång med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG
Arbete på generatorn

Arbete med generator till VGJ 24

För närvarande håller vi på med en översyn och genomgång av generatorn till VGJ 24 i verkstaden. Under helgen som gick var det ett flertal medlemmar som hjälpte till med detta arbete.
Foto: Yngve CG

Niklas Jörby hjälper Alexander Friberg med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG
Arbete på generatorn

HBA 2 på provkörning

HBA 2 var ute och rullade denna eftermiddag, och den går så fint så, tyst och lätt. Foto: Yngve CG
HBA 2 på provkörning

HBA 2 ute på provkörning

Vårt motorlok HBA 2, som har varit inne i verkstaden, har nu varit ute på sin första provkörning på bangården i Anten.

Arbetet med renoveringen börjar nu närma sig sitt slut. Foton: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2. Foto: Yngve CG
Inne i hytten på HBA2.

Z4p 409 tvättad

AGJ Z4p 409 är tvättad. Foto: Magnus Johansson
AGJ Z4p 409 är tvättad

Z4p 409 tvättad

Vår lokomotor Z4p 409 drogs under förra helgen fram och tvättades ordentligt. Loket har varit avställd ca 10 år och den fortsatta planen är att få komma in i verkstaden framöver.

Först skall vi fixa några fel på motorn och koppling sedan även en exteriör uppfräschning.

Takarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

I helgen påbörjades att lägga väv på taket på vagn 22. En våd på respektive sida är lagd och fastklamrad. En våd om 1.40 återstår att lägga i mitten. Två våder är fästade på långsidorna samt i den södra plattformsänden. 

I den norra måste vi grundmåla lite mer på plattformstakets ovansida innan väven kan läggas på. Även plattformstaket skall täckmålas med brun färg på ramen runt plattformen. Ju snabbare detta blir gjort ju snabbare kan vävläggningen på taket färdigställas. Takventilerna skall fästas så snart väven är på plats.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

De sex nya hornblocken är nu klara och monterade i ramen, och nu vidtar arbetet med att tillverka sex nya ställkilar. När detta är gjort kommer turen till lagerboxarna, vilka skall breddas mot hjulen innan det är dags för lagergjutning. Det hela rullar på i god fart, och om inget oväntat inträffar bör loket kunna komma på hjul i vinter.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en kraftig skruv för att det skall vara möjligt att kunna ställa in rätt spel mellan box, kil och hornblock. Det är kanske inte självklart för den oinvigde, men loket är upphängt i fjädrar och kan röra sig i förhållande till axlar och lagerboxar. För att loket ska få goda gångegenskaper är det alltså viktigt att ha ordning på detta. Under helgen som gick blev två hornblock färdiga och monterade. Fortsättning följer.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.