Riddarhelgen 2/7

02Jul2017
Antens Stationsväg 7, Alingsås

Under Riddarhelgen genomförs traditionsenligt tornerspel i slottsparken och lika traditionsenligt kör vi ångtåg mellan Anten – Gräfsnäs i anslutning till spelen. I år kommer vi att köra med dieselloket Tp 3500 samt ångloken BLJ 6 och VGJ 24.

Från kl. 10.30 till kl. 17.30

Add To Calendar