Styrelsen

På föreningens årsmöte den 25 mars 2017 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

 Styrelsen:

  Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-15536
Vice Ordförande Magnus Liberger 0707-87 31 18
Sekreterare Olof Brandelid
031-715 49 13
0703-62 24 71
  Thomas Blidér
0703-17 35 97
  Marcus Jacobson
0346-251 16
0702-60 25 16
  Andreas Johansson
0733-44 76 68
  Sandra Merking  
Suppleant Per-Olof Söderpalm 0304-66 36 67
  Pierre Enbert 0707-27 17 25  pierre.enbert@agj.net 
       
Kassör* Ylva Bokgren 0703-04 21 21 ylva.bokgren@agj.net

Revisorer:

Namn
Telefon
E-postadress
Revisorer Lennart Klerdal    
Revisorer Mikael Andersson    
Suppleant Mats Andersson
031-18 82 71
Suppleant Inger Sutter
031-27 93 99 / 0706-39 67 19
 

Valberedning:

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Karl-Gustav Ryberg
031-98 27 46
  Kjell Sutter
031-27 93 99
 

Övriga funktionärer och avdelningsansvariga:

Namn
Telefon
E-postadress
Informationsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Jernvägsnytt Patrik Engberg
0709-78 47 00
Medlemsregister Lars Gustafsson
031-323 16 45
Webbansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookansvarig Patrik Engberg
0709-78 47 00
Facebookredaktör Sandra Merking   sandra.merking@agj.net
Facebookredaktör Christian Merking    
Facebookredaktör Marcus Jacobson  0702-60 25 16 marcus.jacobson@agj.net

 

Namn
Telefon
E-postadress
Säkerhetschef, CSä Thomas Blidér
0703-17 35 97
Säkerhetsrevisor Per-Olof Carlsson    
Trafikchef, CTa Patrik Engberg  0709-78 47 00
Banchef, CBa  Olof Brandelid
 
 
Fastighetschef, CFa Sandra Merking
sandra.merking@agj.net
Försäljningsansvarig Ylva Bokgren
0511-155 36
Maskinchef, CMa Karl-Inge Larsson
0704-96 58 68
Skol- & gruppresebokning
Ylva Bokgren
0322-721 60
0705-61 78 80

Trafikinformation (trafikdagar): 0322 – 721 30

Login

Lost your password?