Tag Archives: AGJ Co 22

Vagn 22 har lämnat verkstaden

Vagn 22 har lämnat verkstaden Vagn 22 var ute och luftade sig i lördags efter den långvariga revisionen som bl.a. innefattat nya plattformstak, renoverad inredning och delvis omgjorda fönster. Vagnen kommer nu t.v. att placeras i museihallen innan den skall in i verkstaden igen för att boggierna skall gås igenom och axlarna undersökas.

Vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig

Renoveringen av vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig! Bänkarna är monterade och dynorna rengjorda och monterade. Nya bromsblock har monterats och bromsen har därefter justerats in. Det som dock återstår är att tvätta och bona golvet en gång till.Mekaniskt så återstår några mindre justerings- och besiktningsarbeten innan vagnen skall anses helt färdig och klar för

Read More

Fortsatta arbeten på AGJ Co22

Fortsatta arbeten på  AGJ Co22 Arbetet med personboggievagnen nr 22 (f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005) går vidare. Ett av de större jobben som återstår är att anpassa vagnens samtliga fönster till ett modernare och lite tjockare glas av säkerhetstyp. Fönsterbågarna har tidigare haft dubbla glas, men det inre glaset har sedan länge

Read More

Arbete på vagn 22

Arbete på vagn 22 Personboggievagnen AGJ nr 22, f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005, ställdes av för ett antal år sedan på grund av dåliga plattformstak. Hösten 2012 påbörjades arbetet med att renovera vagnen och ersätta de dåliga plattformstaken med nytillverkade. Eftersom taken är krökta åt flera håll har arbetet varit en smula

Read More

Arbete på vagn 22

Arbete på vagn 22 Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp

Read More

Vagn 22 allt mer klar

Vagn 22 allt mer klar Lite i skymundan för banarbetsveckan så har det arbetats vidare på vagn 22 i verkstaden. Nu har takets byggts färdigt även på den andra vagnsändan och lyser i sin prakt i verkstaden. Nu återstår målning och läggning av väv på taket men ett stort steg mot färdigställandet har nu tagits.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m. Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats. Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet

Read More

Arbeten på vagn 22

Arbeten på vagn 22 Även på vagn 22 har arbetet fortsatt, under förra helgen målades diverse detaljer såsom koppel med mera. Samtidigt pågår arbeten med gaveldörrar och fönster. Bromssystemet gås igenom och tillpassning av stolpar för plattformsgrindar görs. Grundmålning av det färdigställda plattformstaket är påbörjad.

Login

Lost your password?