Tag Archives: Föreningsmöte

Föreningsmöte genomfört

Föreningsmöte genomfört Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst. Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Föreningens årsstämma genomförd

  Föreningens årsstämma genomförd I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp. Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat. Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta

Read More

Föreningsmötet genomfört

Föreningsmötet genomfört Ett trivselmöte hölls lördagen den 15 november på eftermiddagen med ett 15 tal medlemmar närvarande. Tyvärr var uppslutningen inte den vi önskade då ett höstmöte var sådant som medlemmarna önskade i samband med senaste stadgeändringen. Kanske berodde den knapphändiga uppslutningen på diverse konkurrerande arrangemang i vår omedelbara närhet. Mötet inleddes med lite information

Read More

Login

Lost your password?