Tag Archives: Medlemsmöte

Föreningsmöte genomfört

Föreningsmöte genomfört Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst. Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Föreningens årsstämma genomförd

  Föreningens årsstämma genomförd I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp. Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat. Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta

Read More

Årsmötet 2016

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året. Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Inga motioner

Read More

Föreningsmöte 14/11

Föreningsmöte 14 november Föreningsmöte den 14 november kl 17.00 i ”Paradiset” i Anten. Temat i medlemsmötet är: AGJ och framtiden. Tanken är att Ni medlemmar skall ges möjlighet att lägga fram förslag på saker som Ni tycker det skulle vara intressant för AGJ att satsa på inför framtiden. Stora som små idéer mottages.

Login

Lost your password?