Tag Archives: VGJ 31

VGJ 31 åter på hjul!

VGJ 31 åter på hjul! I dagarna har VGJ 31 äntligen lämnat verkstadstrallorna och åter kommit på egna hjul. Detta efter en omfattande och flera år lång renovering av hjulaxlar och glidlagerboxar, omgjutning av lager, nytillverkning av hornblock och ställkilar mm mm. Ett tillfredställande etappmål i renoveringen av loket har därmed nåtts! Närmast fortsätter nu

Read More

Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31 Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter

Read More

Aktuellt om VGJ 31

  Aktuellt om VGJ 31 Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en

Read More

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31 I helgen har det arbetats med ångpannan till VGJ 31. Den nya rundpannan ska i en inte allt för avlägsen framtid nitas ihop med originalfyrboxen från 1941. Innan detta låter sig göras måste plåtarna ha så god anliggning mot varandra som möjligt. Det blivande nitförbandet sitter för närvarande ihop med M22-bultar, vilket

Read More

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m. Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats. Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet

Read More

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31 I helgen som gick justerades fyrboxen slutgiltigt in så att hela VGJ 31: s panna nu linjerar nöjaktigt med ramverket. Därmed kunde nithålsborrningen påbörjas. Det handlar om ett 100-tal hål som ska borras med 22,5 mm borr; gissningsvis tar det en helg till i anspråk innan det är klart. Därefter ska

Read More

Fortsatta arbeten på VGJ 31

Fortsatta arbeten på VGJ 31 Under lördagen den 14 februari påbörjades arbetet med att justera in fyrboxen, rundpannan och sotskåpets inbördes läge i förhållande till ramverket. För att göra detta provmonterades pannan i ramverket. Pannan vilar huvudsakligen på tre punkter. Efter en första grovriktning passades sotskåpet in slutgiltigt och svetsades fast. Den slutgiltiga svetsningen sker

Read More

Login

Lost your password?