9 februari – AGJ 50 år

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

9 februari cirka kl. 10.00

Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom för första gången att diskutera möjligheten att spara en bit av den då nedläggningshotade Västgötabanan och skaffa ett ånglok och några vagnar och trafikera denna sträcka för turister. Någon vecka senare, troligen i mars 1965 på Kråks Värdshus i Skara, bildades StLyJ genom att en interimsstyrelse tillsattes. Den 4 april anlände två personvagnar som gåva från NKlJ (1001 och 1002) och i maj månad kom loket BLJ 6.

Karl-Axel kommer på årsmötet att kåsera lite om föreningens bildande.

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv

Posted in Allmänt and tagged .