Växelarbete i Anten

Lyft av växel på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg

VÄXELARBETE I ANTEN

Under lördagen lyfte vi och packade vi växeln på bangården i Anten som vi tidigare har bytt slipers på. Efter en dags arbete ser resultatet mycket bra ut.Det återstår dock arbete med växelklot mm.

Posted in Banavdelningen.