AGJ årsmöte 2014

Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh

Per-Olof Söderpalm gratulerar Gunnar Lundqvist i efterhand på hans 90-årsdag. Foto: Lennart Nordh

 Föreningsstämman 2014

Föreningsstämman 2014 hölls lördagen den 29 mars med början klockan 14,00 i samlingslokalen “Sågen” i Anten.

Mötet genomfördes på ca 2,5 timme och hölls i en diskussionsvillig positiv anda. Mötet leddes av Morrgan Classon med föreningens vice ordförande Per-Olof Söderpalm som bisittare. Under mötet togs förslaget rörande ändringar i nuvarande stadgar en andra gång och är således numera gällande.

Efter detta togs styrelsens skrivelse rörande medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen upp. En livlig debatt följde som resulterade i att skrivelsen antogs som riktlinje för medlemmarnas förhållningssätt gentemot föreningen i vissa frågor.

Avgående ordförande och styrelseledamöter omvaldes. Som suppleant nyvaldes Sandra Merking, Patrik Engberg hade meddelat att han inte önskade bli omvald, beroende på sitt civila arbete. Även övriga poster i organisationen omvaldes.

Efter detta diskuterades inkomna motioner som var 10 till antalet.

Som avslutning på mötet utdelades blomsterkvastar till ett antal medlemmar som gjort uppoffrande insatser för föreningen under året. Även 90-åringen Gunnar Lundqvist firades.

Efter mötet var det kaffe och tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Posted in Allmänt.