AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

AGJ får bidrag av Riksantikvarieämbetet

Många spännande projekt har fått stöd av Riksantikvarieämbetet vid årets fördelningen av projektbidrag till arbetslivsmuseer. Riksantikvarieämbetet fördelar årligen sex miljoner till arbetslivsmuseerna i form av projektbidrag. Vid årets fördelning är det 73 projekt som delar på sex miljoner.

Vid årets fördelning lyckades AGJ får ett bidrag på 100 000 kr som skall gå till utbyggnaden av museihallen. AGJ är tacksamma för bidraget och vill på detta sätt framföra sitt tack.

Här finns en sammanställning över alla mottagarna>>>

 Styrelsens målsättning är att starta arbetet med tillbyggnaden av museihallen under sensommaren så att vi till hösten skall ha ytterligare förvaringsutrymme under tak.

Arbetsam

Posted in Allmänt, Fastighetsavdelningen and tagged .