AGJ får bidrag från RAÄ

Riksantikvarieämbetet

AGJ har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet

AGJ har glädjande fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)  på 126 000 kr. Vi hade ansökt om bidrag till etapp 2 till museihallen. Etapp 2 avser tillverkning och uppsättande av stomme.

”Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 ansökningar som inkommit får 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsas också lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.”

Läs mer här>>>

 

Posted in Allmänt, Fastighetsavdelningen and tagged , .