AGJ söker bidrag till ångpanna

VGJ 31 i utfärdståg. Foto ur AGJ's arkiv

AGJ söker bidrag till ångpanna

Föreningen söker bidrag till en ny ångpanna till vårt lok VGJ 31.Läs mer i Göteborgsposten.