Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

De sex nya hornblocken är nu klara och monterade i ramen, och nu vidtar arbetet med att tillverka sex nya ställkilar. När detta är gjort kommer turen till lagerboxarna, vilka skall breddas mot hjulen innan det är dags för lagergjutning. Det hela rullar på i god fart, och om inget oväntat inträffar bör loket kunna komma på hjul i vinter.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .