Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31

Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter en dags värmande och masserande av fyrboxplåten smiter den nu snyggt intill rundpannans mantelplåt, vilket bör ge skapliga förutsättningar för att förbandet så småningom kommer att hålla tätt. För närvarande hålls förbandet ihop av M22-bultar, och dessa kommer nu i tre omgångar att ersättas av nitar i 7/8”-dimension. Till att börja med har var tredje bult urtagits och hålen har rymts upp med nithålsbrotsch.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .