Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en kraftig skruv för att det skall vara möjligt att kunna ställa in rätt spel mellan box, kil och hornblock. Det är kanske inte självklart för den oinvigde, men loket är upphängt i fjädrar och kan röra sig i förhållande till axlar och lagerboxar. För att loket ska få goda gångegenskaper är det alltså viktigt att ha ordning på detta. Under helgen som gick blev två hornblock färdiga och monterade. Fortsättning följer.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .