Att göra i Anten – vecka 49

Arbete i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Arbete i verkstaden. Foto: Alexander Lagerberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 8-9 december.

AGJ Co 22

Plattformstaken är nedplockade. Knutplåtarna till ena plattformen är lossade. Det är dags för blästring alternativt purrning av långbalkarna och plattformsändarna. Plattformsköldarna och stolparna som numera är isärplockade skall blästras.

 VGJ 24

Pannan är demonterad och står nu uppallad bredvid loket i verkstaden. Asklådan skall  lossas från pannan. Det sistnämnda är prioriterat så vi kan malla av denna och få delarna till den nya asklådan laserskurna och svetsade innan jul- och nyårshelgen.

Diverse pinnbultar till eldstadsluckor och cylindrar skall demonteras. Tre stycken är avdragna eller kapade. Ångrören och ånglåda skall rensas från kvarlämnade skruvar m.m.

STOPPAGGREGATET

Hjulet skall monteras tillbaka. P har har tidigare haft med sig reservdelar. När dessa bytts ut skall hjulet skall återmonteras.

KVARNABOSEMAFOREN

Semaforen finns nu i verkstaden. Rostskadade delar skall bytas.

DET GÅR ÄVEN BRA ATT SÅGA VED. DET FINNS EN DEL ATT SÅGA I VEDGÅRDEN!

 

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen.