Arbeten på vagn AGJ Co 22

AGJ vagnCo 22 invändigt i verkstaden. Foto: Lars Johansson

AGJ vagnCo 22 invändigt i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Vagn Co 22s inredning har plockats ur för att vi skall kunna göra en invändig revision av vagnen.

Tanken är att innertaket ses över, vagnen målas invändigt och en ny matta läggs in. Färgsättning och målning avses bli lika som på vagn Co 24.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .