Arbete med generator

Alexander Friberg och Sophia Olsson i full gång med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn

Arbete med generator till VGJ 24

För närvarande håller vi på med en översyn och genomgång av generatorn till VGJ 24 i verkstaden. Under helgen som gick var det ett flertal medlemmar som hjälpte till med detta arbete.
Foto: Yngve CG

Niklas Jörby hjälper Alexander Friberg med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG

Arbete på generatorn

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .