Boggierna till vagn 28

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Arbete på boggierna till vagn 28

Boggierna till vagn 28 är nu isärplockade, tvättade och de delar från boggierna som skall skickas iväg är lagt på pall inför transporten till blästringsfirman. Smådelar, som går in i vårt blästerskåp kommer vi att blästra och måla själva. De rensade boggierna, utan axlar, står nu på en tralla utanför verkstaden i avvaktan på transport till Tre Ess för blästring och målning. Tillsammans med boggien skickas även in- och utfartssignalmasterna från Anten, även dessa för blästring och målning.

Kontroll av axlarna pågår. 

Foto:  Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28. Foto: Christian Merking

Arbete på boggin till vagn 28

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .