Arbete på HBA 2

Kylaren på plats på HBA 2 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Kylaren på plats på HBA 2 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbetet på HBA 2

Det nyrenoverade kylet har monterats på loket efter att ha varit på BS Mekaniska i Falköping för översyn. I helgen lyftes startluftflaskan ur för översyn. Vi väntar nu på att huvarna skall komma tillbaka från Fyra Ess i Trollhättan efter blästring och grundmålning. Kvarvarande delar på loket i Anten bl.a. hytt håller på att slipas och grundmålas.

Arbete på hytten till HBA 2. Foto: Lars Johansson

Arbete på hytten till HBA 2. Foto: Lars Johansson

Posted in Maskinavdelningen and tagged .