Arbete på vagn 22

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22

Arbete på vagn 22

Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp med att tillverka nya vattenutkastare till taket. Dessa skall monteras då taket är tjärat en första gång. Sedan skall taket tjäras 2-3 ggr ytterligare. På södra plattformen har plattformsvirket sågats till, passats in och bultats fast. Även plattformsköldar och grindar har monterats. K.G. har även börjat med anpassningen av fönstren till nya säkerhetsglas. Samtliga fönster har plockats ur och det är nu dags att plocka loss rutor och lister.

Foton:  Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22