VGJ 24 i verkstaden

Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer

Panoramabild över loket där vi bland annat kan se den trasiga asklådan på golvet framför pannan. Foto: Harald Brauer

Maskinavdelningen har varit flitiga i höst och plockat isär VGJ 24 för bland annat byte av asklåda och överhettarelementen. Även fallrosten var helt slut och måste nytillverkas.

Just nu tillverkas en ny asklåda i 8 mm cortenstål samt en ny fallrost i motsvarande 15 mm:s gods. Delarna har CAD-ritats och sedan laserskurits.

Just nu pågår svetsning och maskinbearbetning för att få till allt förutom en massa skruvande.

De sista delarna till överhettarelementen är förhoppningsvis väg till oss från Schweiz under januari. Sedan kan vi fortsätta med dem också.

En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer

En ny halvfärdig asklåda till VGJ 24 som skall kompletteras med luckor mm. Foto: Harald Brauer

Posted in Maskinavdelningen and tagged .