Arbete på VGJ 31

VGJ 31. Fyrboxen läggs tillfälligt i ramverket för att kontrollera om höjden på de nya glidskorna behöver justeras. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31. Fyrboxen läggs tillfälligt i ramverket för att kontrollera om höjden på de nya glidskorna behöver justeras. Foto: Marcus Jacobson

Arbete på VGJ 31 i verkstaden

Fyrboxen läggs tillfälligt i ramverket för att kontrollera om höjden på de nya glidskorna behöver justeras. Behöver planas 3-4 mm. Även den gamla dåliga asklådan provmonteras för att få en hint om förutsättningarna för att ersätta denna med en ny. Det visar sig vara gott om plats jämfört med VGJ 24.

Det nya sotskåpet har levererats och passar väl i sin sadel. På tur står att foga ihop detta med den nya rundpannan. Då sotskåpet har en större diameter än rundpannan måste en mellanring tillverkas och sättas på plats på rundpannan först.

Text och foto: Marcus Jacobson

Pannan till VGJ 31 i Anten. Foto: Marcus Jacobson

Pannan till VGJ 31 i Anten. Foto: Marcus Jacobson

Pannan till VGJ 31 i Anten. Foto: Marcus Jacobson

Pannan till VGJ 31 i Anten. Foto: Marcus Jacobson

Posted in Maskinavdelningen and tagged .