Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31

I helgen har det arbetats med ångpannan till VGJ 31. Den nya rundpannan ska i en inte allt för avlägsen framtid nitas ihop med originalfyrboxen från 1941. Innan detta låter sig göras måste plåtarna ha så god anliggning mot varandra som möjligt. Det blivande nitförbandet sitter för närvarande ihop med M22-bultar, vilket dock inte räcker för att överallt dra ihop plåtarna så mycket som önskvärt. Fyrboxens fläns har därför i helgen på valda ställen masserats med gasbrännare modell större, varefter förbandet sedan ytterplåten rödglödgats kunnat dras samman ytterligare. När plåten svalnar krymper den även och förbandet går ihop ytterligare något. Förhoppningsvis tillräckligt. Ännu är vi inte helt nöjda, men det går åt rätt håll! Även de sista fyra nithålen, som tidigare lämnats i väntan på svetsning av rundpannans båda slitsar, har nu kunnat borras sedan svetsarna godkänts av vårt besiktningsorgan Inspecta.

Det har även jobbats med lagerboxarna till drivhjulsaxlarna – samtliga glidytor mot hornblock och ställkilar är nu bearbetade och klara. Boxarna uppvisar nu likvärdiga mått vilket gör att de kommer att hamna ”rätt” i ramen, vilket underlättar den fortsatta lagerrevisionen. Nästa steg blir nytillverkning av hornblock och ställkilar.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .