Arbete på VGJ 31

Panna till VGJ 31. Foto: Patrik Engberg

I bakgrunden rundpanna till VGJ 31. Närmast pannan till ROJ 3 Foto: Patrik Engberg

Arbetet tar fart på VGJ 31

Även på VGJ 31 dras arbetena igång efter sommaren. Pannans olika delar har tagits in i verkstaden och arbetet med att förbereda att sammanfoga fyrboxdelen med rundpannan har inletts. P håller på att tillverka en stor jigg (?) för att lägga delarna i så att pannan går att rotera i samband med borrning och nitning.

Nya kolv- och slidstänger har även tillverkats till loket.

Nya kolv- och slidstänger har även tillverkats till loket.

Nya kolv- och slidstänger har även tillverkats till loket.

Nya kolv- och slidstänger har även tillverkats till loket.

Nya kolv- och slidstänger har även tillverkats till loket.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .