Arbeten i Anten – april

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

 

I VERKSTADEN

LOK 24

NU BEHÖVS EN KRAFTSAMLING FÖR ATT PLOCKA IHOP RESTERANDE DELAR AV LOKET! DÄRFÖR FÖRUTSÄTTER VI ATT DU KOMMER OCH HJÄLPER TILL!
Pannan ligger nu åter på plats i ramen.

Detta är vad som planeras närmast:

– Lyft ned den lyftbalk som använts för lyft av pannan.
– Återmontera hjulaxeln.

– Återmontera bromsrörelsen till bakre axeln.
– Återmontera koppelstängerna.

– Dra ur en avdragen pinnbult för luckan till fyrboxen (sitter till vänster om luckan).
– Börja med en rigg/mall för svetsning av överhettarelementen.
– Montera hyttfront och tak.

– Återmontera rör på pannan samt sandrör.

VAGN 22

När det gäller vagn 22 så görs enbart arbete på vagnen om det finns folk över. Vi koncentrerar nu arbetet mot lok 24.

I vagnen skall i så fall taket slipas med ett fint papper på de ”knottror” (främst i den salong som vetter mot 31:an), därefter skall taket målas vitt en gång till (om man använder roller så efterstryk direkt med en pensel, max 5 min mellan)
Ljusgul färg målas på väggar upp mot taket (det är två sidor på ett kupéfönster som inte är maskeringstejpade, gör gärna det)
Plattformssköldar har kommit tillbaka efter blästring och skall nu repareras och därefter grundmålas.

SLIPERSBYTARE

Den slipersbytare som vi lånat från Skara går just nu igenom en översyn i verkstaden innefattande bl.a. översyn av hydraulkolvar, elsystem, oljor m.m.

När denna översyn är klar skall vår egen bytare få samma översyn.

RUNDPANNAN TILL VGJ 31

Vi väntar på att den nya rundpannan till VGJ 31 skall levereras till oss från tillverkaren. Pannan beräknas anlända till Anten i mitten av april.

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen.