Arbeten på vagn 24

Takarbete på vagn 24. Foto: Lars Johansson
Plattformstaket på vagn 24  har renoverats och målats. Foto: Lars Johansson
AGJ Co 24

Säkerhetskedjorna och kopplet i norra ändan är demonterade. Till vagn 24 norra ände har vi letat upp spännkoppel av rätt typ ur våra förråd. Dessa skall nu anpassas för att passa  vagnen. Vagnens södra ände har redan spännkoppel.  Vår målsättningen är att förse de flesta av våra trafikvagnar med spännkoppel. Klemmingkopplet i norra änden som glappade och även var något stukat är nu ombussat och riktat. Efter målning skall detta monteras.

Alla interiörarbeten i vagnen är klara. Även LED-lampornas lamphållare är monterade i de tidigare gasarmaturerna. Undertaken på plattformsändarna är målade. Återstår dock en del elarbeten på yttertaket innan lamporna kan lysa, men detta får vi ta i en andra etapp senare.

Vagnen får sedan lämna verkstaden för att bereda plats för vagn 22.

Renovering av Klemmingkopplet till vagn 24. Foto: Lars Johansson
Ombussning av Klemmingkopplet till vagn 24 pågår. Foto: Lars Johansson