Arbeten på VGJ 24

Arbeten på VGJ 24

Det som är kvar och göra på loket innan själva tubbytet är att ta loss regulatorn samt returrören ifrån cylindrarna upp till blästerkronan, då dom sitter ivägen för att kunna byta småtuberna längst ner. Sedan är det att börja skära ur tuberna.

Planen är att pressa tuberna nere i Sävenäs lördag och söndag 15-16/10 med målet att hinna med alltihop. 83st småtuber ska pressas i båda ändarna och 12st stortuber som pressas i en ända.

Tillägg (18/10): Tuberna blev pressade den aktuella helgen och alla finns nu i Anten. Två tuber skadades vid pressningen och dessa behöver vi ersätta med nya. Förhoppningsvis sker detta något av de kommande helgerna.

Foto: Yngve Emanuelsson

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen and tagged .