Arbeten på VGJ 31

Arbeten på VGJ 31

Under årets sista dagar så arbetades det även på VGJ 31 i verkstaden. Även här var det ett nitningsarbete som behövde göras. Vidare lyftes sotskåpet upp på loket så att vi fick bättre plats på golvet.

En nit med dålig skalle i fyrboxen skall ersättas. Sedan skall vi börja med sammanfogningen av rundpanna och fyrbox.

Foton: Yngve CG

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .