Museihallsutbyggnaden går vidare

Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-12. Foto: Bernt Lindsjö

Arbetet på museihallen går vidare

Museihallsbygget skjuter fart. Det går fort när man har med yrkesmän att göra. Så här ser det ut den 16 september. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö

Museihallen 2014-09-16. Foto: Bernt Lindsjö

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .