Arbetsdag i Kvänum – 11/7

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Kommande arbetsdag i Kvänum, onsdagen den 11 juli.

1. På taket skall några med  fallskyddselar ta bort lösa spik, lossa nockplåtar och fira ned lösa takplåtar. Vi siktar på att ta ned 1,5 taksektioner av de 3,5 som återstår.

2. På ställningar inne under tak skall några med specialverktyg underifrån lossa takspik.

3. På marken tar några emot takplåtarna, borstar av dem och lägger dem på långa pallkonstruktioner. Även skall någon med stor avbitare lossa hängrännekrokarna.

4. Flera pallkonstruktioner för att lägga takplåten i skall skruvas ihop.

5. Losstagna takreglar läggs på pall.

Även om det skulle regna så kommer de flesta att jobba under tak. Smörgås, kaka och kaffe fixar vi i Kvänum Köks personalmatsal. Toalett har vi tillgång till. 

Arbetsgruppen leds av Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh Vi börjar vid 10-tiden och håller på som längst till kl. 18.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök på Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Välkomna!

Posted in Fastighetsavdelningen.