Årsmöte 2020

Den 28 mars 2020 klockan 14.00 hålls föreningsstämma på Grand Hotell i Alingsås. Förutom de sedvanliga ärendena under en föreningsstämma så kommer dels det förslag till stadgeändring avseende § 12 (togs första gången vid stämman 2019) att behandlas samt dessutom 3 motioner som kommit in. Mer information kommer inom kort här på hemsidan under fliken ”Om AGJ” på förstasidan.