Att göra inför trafiksäsongen

ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv

ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv

Det är dags att göra en insats för föreningen! Om en dryg månad är det trafikstart och det finns massor som skall göras innan dess. Jag hoppas att Du inte tror att någon annan skall iordningställa anläggningen inför trafikstart. I en förening är det alla medlemmars ansvar att se till att föreningen och i vårt fall att järnvägen skall fungera! Så jag antar att vi ses i Anten inom det snaraste!

———————-

PÅMINNELSE — SÄO-PROVET PÅ DISTANS

Det finns nu möjlighet för aktiva att göra det årliga SäO-provet på distans.

Finns under fliken ”Aktuellt” på ”Aktivsidorna”

Lycka till!

Säkerhetsavdelningen/Lasse

———————–

LOK 24

Inre undersökning torsdag 26/4 kl 13, vattentrycksprov fredag 27/4 kl 13. Datum för driftprov bestäms i samband med vattentrycksprovet då det är en enkel manöver i sammanhanget. Har någon möjlighet att vara behjälplig inför och under dessa dagar?  24: an står nu i verkstaden.

/Marcus

——————–

VED

Det finns ved att såga i vedgården. Ett antal vedkorgar återstår att fylla. /Marcus

——————

VAGN 24

Invändigt

Dörren mellan salongerna är kvar att måla. Denna är redan skrapad.

Målas i samma kulör som de andra dörrarna (SJ Röd 95). På övriga dörrar skall en tätningslist monteras innan de lackade listerna kring dörrarna kan sättas tillbaka. De lackade listerna runt rutorna i dörrarna kan dock skruvas fast på sina platser.

Två av hatthyllorna är monterade i den mindre av de två kupéerna i vagnen. Lite arbete återstår på de två övriga hatthyllorna till andra större kupén innan de kan monteras.

Gardinstänger har börjat att monteras i den kupé där hatthyllorna är på plats.

Golvet – vi väntar nu på mattläggaren. Kontakten med denne sköts av Karl-Inge. När mattan är på plats kan bänkar, reglage för ångvärmen, lister och dörrar sättas tillbaka. Vagnen närmar sig då sitt invändiga färdigställande.

Utvändigt

Dropplisterna på yttertaket monterade. Hela taket skall tjäras. Bitvis 2 ggr. Plattformsköldarna i båda ändar skall även slipas och målas (SJ Röd 92). Vi skall även se över kättingarna på övergångsbryggorna. /Lasse

——————–

ÖVERFÖRINGSVAGNEN FRÅN GÄRDET

De rullagrade boggier är losstagna. Dessa skall senare ersätta nuvarande glidlagrade  boggier på den andra breddade överföringsvagnen som bl.a används för att bära det inhyrda klippaggregat-vagnen.

Överföringsvagnen som nu saknar sina boggier och som är upplastad på en annan överföringsvagn skall åter till Gärdet. Den skall senare plockas på en del reservdelar (bl.a. bromsutrustning) innan den skrotas. /Niklas

————————–

STOPPAGGREGATET:

Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet pågår. Maskinen är nu placerad  i ena änden av den gamla verkstaden. /Niklas

—————————–

LILLA SLIPERSBYTAREN

Bör få en liten översyn innan banarbetsveckan. Behövs för slipersbytet på bangården i Kvarnabo (vid plattformen).  /Niklas

——————————

CAFEÈT

Bänkskivorna i köksdelen är losstagna för utbyte. Hjälp behövs  någon helg framöver med att montera nya skivor. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål. Lokalen skall även städas ur innan Lindelövs tar över.

Tältet skall även resas om någon vecka. /Lasse

—————————-

TOALETTEN I GAMLA VERKSTADEN

Problem föreligger med wc-stolen i toalettutrymmet i gamla verkstaden.

En möjlig utbytes wc-stol finns upptagen från vårt förråd och vi skall försöka få till stånd ett utbyte. Nuvarande toalettstol är dock lite udda med en luftningsventil på sidan. Denna vållar oss huvudbry. Någon som vet mer om dennas funktion och om denna ventil måste finnas?

Toaletten är ansluten till en sluten tank med separat avluftning. Tills utbyte / reparation skett är toaletten avstängd. Använd toaletten på andra våningen i nya verkstaden tills vidare.  / Olof

——————————–

FÖRRÅDET SÅGEN

De ljusinsläpp som finns på utbygget till vårt förråd på Sågen i Anten behöver bytas. De ljusinsläpp som skall finnas finns ej längre. Östad, som är hyresvärd, har tillhandahållet nya plastskivor som skall monteras. Dessa ligger inne i förrådet. Lämpligt arbete en solig dag för några intresserade. Ï och med utbytet så slipper vi att det snöar / regnar in i förrådet. / Lasse

Posted in Allmänt.