Grundkurs i säkerhetsföreskrifter 2020

Nu har det blivit tid för grundkurs i AGJ säkerhetsföreskrifter, kursen vänder sig främst till dig som inte genomgått denna utbildning men vill delta i säkerhetstjänst, om du redan är godkänd i säkerhetstjänst men vill ha en grundligare repetition är du givetvis också välkommen att delta.

Kursen omfattar 4 dagar med teori och en dag med praktik i grupp, sedan vidtar individuella teoretiska och praktiska övningar beroende på vad just du vill utbilda dig till.

Den teoretiska delen av kursen hålls 7-8/3 samt 4-5/4, du behöver delta samtliga dagar och vara beredd på att läsa lite hemma mellan kursblocken. Om du gärna vill vara med men inte kan alla datum tar du kontakt så ser vi hur vi kan lösa detta.

Den praktiska dagen brukar vi köra nån gång i slutet av april eller första delen av maj, tidpunkt bestämmer vi tillsammans under teorikursen. Samtliga kursdagar hålls i Anten.Om du vill anmäla dig till kursen gör du det vi mail till sakerhetschefen@agj.net senast 1/3 , har du frågor är du välkommen att ställa dem via mailen eller via telefon 070-3173597

Trafikmöte 8/2 2020

Lördagen den 8 februari 2020 klockan 14.00 håller Trafikavdelningen ett trafikmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. På programmet står bl.a. erfarenheter från 2019 års trafik samt genomgång av trafikupplägget 2020. Trafikavdelningen bjuder på kaffe. Välkomna!

Trafikmöte 3/11

Lördagen den 3 november klockan 16:00 hålls ett trafikmöte i Anten.

Uppföljning av 2018-års säsong och planering inför säsongen 2019.

Föreningsmöte genomfört

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Föreningsmöte genomfört

Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst.
Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Lennart Nordh har avlidit!

Lennart Nordh

Lennart Nordh

Lennart Nordh har avlidit!

Under morgontimmarna tidigt i morse nådde oss budet att Lennart Nordh avlidit efter en längre tids sjukdom.

Lennart var en av de första som jag träffade i Sjövik när jag själv blev aktiv i dåvarande Stora Lundby Järnvägsmuseum. Mitt första bestående minne av Lennart var en kväll i Sjövik då vi hade hållit på med arbeten på lok 3. Loket var varmt och vi själva var ganska smutsiga. Lennart kom då på, för att slippa att smutsig åka till Göteborg, att han skulle bada i ett oljefat bakom ROJ 3 med hjälp av varmt vatten från loket. Några andra tvättmöjligheter fanns då inte på stationen i Sjövik. Detta gjorde han och sedan åkte vi hem. Ren tog han bussen mot Göteborg medan jag, smutsig, tog rälsbussen mot Skara.

Under en mängd med år var det Lennart som bar upp föreningen genom sitt engagemang och i stort sett all fritid lade han ned på föreningen.

Han köpte en fritidsbostad i Anten ihop med Stig och Helge för att kunna vara nära Anten och jag kommer ihåg alla de kvällar som vi tillbringat ihop vid köksbordet och vilka framtidsplaner vi där lade upp för AGJ. Planer som i dag i mycket är förverkligade men detta kunde vi då inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss.

Hans klurighet och envishet gjorde att han under många år höll loken och öviga fordon rullande och han var inte sen att hitta udda problemlösningar. Det var även Lennart som ritade och konstruerade och var med och bl.a. byggde våra verkstäder, museihall och vagnhallar. Lennart var civilingenjör och jobbade fram till sin pension på Generator i Göteborg. Ett företag som bl.a. sysslade med pannor,

Under ett antal år på senare tid gled han och föreningen lite isär men hans intresse och vurmande för AGJ fanns ändå kvar. När förhållandena senare ändrades och började normaliseras och Lennart var på väg tillbaka in i vår gemenskap så drabbades han tyvärr av den sjukdom som nu tagit hans liv. Lennart visste under senare tid att hans dagar var räknade men han kämpade emot in i det sista.

För någon månad sedan fick jag en betraktelse skriven av honom där han beskriver hur han 2030 stiger ned från sin himmel, efter att ha fått tillåtelse av Sankte Per, att göra ett dagsbesök på AGJ 2030. En läsvärd betraktelse och som han hade önskemål om att den senare skulle publiceras i Jernvägsnytt. Så kommer också senare att ske i ett kommande nummer.

AGJ var och är Lennarts livsverk och hur diskussionerna än gick inom föreningen så visste vi att AGJ och AGJs framtid låg honom varmt om hjärtat. Hans livsverk lever idag och vi alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att detta Lennats livsverk lever vidare.

Lennart vi saknar dej och våra tankar går till dej och dina anhöriga. Vila i frid och du skall veta att i vart fall jag aldrig glömmer dej och vad Du gjort för föreningen.

Lars Johansson
Ordförande AGJ.

Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017

Västergötlands Fornminnesförening

Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg har tilldelats Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017.

Priset utdelas den 20 maj 2017 i Varnhem.

Västergötlands Fornminnesförening verkar för att landskapets kulturminnen bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökar, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning. Västergötlands Fornminnesförening grundade Västergötlands museum i Skara.
Idag är Västergötlands Fornminnesförening en aktiv stödförening till Västergötlands Museum. Många av Föreningens arrangemang sker därför i samarbete med muséet. Föreningen utser också två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands museum.
Västergötlands Fornminnesförening som har omkring 1300 medlemmar.
Sedan 2006 är H K H Kronprinsessan Victoria Västergötlands Fornminnesförenings Höga beskyddare och Hedersmedlem.

Föreningens årsstämma genomförd

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

 

Föreningens årsstämma genomförd

I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp.

Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat.

Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta till vara och montera ned en större lagerbyggnad i Göteborg.

När det gäller Ödegärdet var mötet överens om att något måste göras åt ordningen på platsen, främst att städa bland de föremål som ligger på de grusytor som vetter mot våra grannar.

När det gäller erbjudandet om att ta till vara en större lagerbyggnad i Göteborg så bedömde mötet att projektet i nuläget bedöms för omfattande att ge sig in på.

Markbyte i Gräfsnäs

Markbyte i Gräfsnäs

Föreningen har genomfört ett markbyte i Gräfsnäs. Anledningen till detta är att befästa våra gränser i Gräfsnäs och även möjliggöra en framtida utbyggnad av spårområdet och kanske även på sikt möjliggöra tankarna på ytterligare byggnader på platsen t ex i form av ett mindre godsmagasin.

Markbytet ger även en möjlighet att göra en ny bättre anpassad spårinfart till vändskivan samtidigt som möjligheten ges att anlägga en gångväg från Antenvägen längs den tänkta markgränsen och ansluta till befintliga gångvägar nedanför stationshuset i Gräfsnäs.

Efter ett drygt halvårs förhandlingar har vi nu kommit fram till en uppgörelse som innebär byte yta mot yta. Avtalet är nu undertecknat och nu skall en Lantmäteriförrättning till. När vi kan börja ombyggnationen på platsen återstår dock att se.

Mer information kommer i vår tidning Jernvägsnytt – nummer 2/2017

Bidrag från Kungafonden

Bidrag från Kungafonden

Föreningen sökte i höstas bidrag från Kungafonden till reparationen av vagn 28 d.v.s .vår handikappvagn. Kungafonden har nu meddelat att man stöder projektet med 35.000 kr. Medel som kommer väl till pass.

Vi tackar för bidraget till föreningen.

Efterlysning

Z4p 397. Foto: Gotlandståget

Z4p 397. Foto: Gotlandståget

Efterlysning – underlag för gjutning

Våra Z4p-lokomotorer nummer 405 och 409 kommer efter ommålning att få tillbaka sin SJ märkning med emaljbokstäver. När de kom till AGJ var de dock SJ märkta med klistermärken varför vi saknar emaljsiffrorna för att återställa en tidigare märkning. SJ bokstäverna har vi förlagor till. 

Vi avser nu gjuta upp emaljsiffrorna men vi saknar underlag för denna gjutning. Vi undrar därför om det är någon som har förlagor som vi kan låna avseende :

  • Z4p märkningsskylten + siffrorna 4, 0, 5 och 9.

De siffror som vi har i lager har NKlJ-design och passar inte till SJ Z4p.

Transportstyrelsen på besök

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen på besök – säkerhetsrevision.

Vår tillsynsmyndighet var på AGJ och genomförde en revision för någon veckan sedan. Fyra tjänstemän var hos oss i två dagar och gick bl.a. igenom vår dokumentation av personal, fordon och infrastruktur samt hur vi följer upp deras och våra egna föreskrifter.

Besöket genomfördes i en positiv anda och gav oss dessutom möjligheter att diskutera olika frågor med tjänstemännen.

Resultatet av revisionen kom i form av en handling för några dagar sedan, se skrivelse: Transportstyrelsen Beslut 2016.

Arbete på vagn 22

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22

Arbete på vagn 22

Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp med att tillverka nya vattenutkastare till taket. Dessa skall monteras då taket är tjärat en första gång. Sedan skall taket tjäras 2-3 ggr ytterligare. På södra plattformen har plattformsvirket sågats till, passats in och bultats fast. Även plattformsköldar och grindar har monterats. K.G. har även börjat med anpassningen av fönstren till nya säkerhetsglas. Samtliga fönster har plockats ur och det är nu dags att plocka loss rutor och lister.

Foton:  Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22

Föreningsmöte 14/11

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsmöte 14 november

Föreningsmöte den 14 november kl 17.00 i ”Paradiset” i Anten.

Temat i medlemsmötet är: AGJ och framtiden. Tanken är att Ni medlemmar skall ges möjlighet att lägga fram förslag på saker som Ni tycker det skulle vara intressant för AGJ att satsa på inför framtiden. Stora som små idéer mottages.

Förlängt infrastrukturtillstånd

Förlängt infrastrukturtillstånd för AGJ

Idag har Transportstyrelsen beviljat AGJ fortsatt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare! Detta tillstånd omprövas vart 5:e år.

Sedan tidigare innehar vi även ett trafiktillstånd för själva trafikverksamheten på vår bana.

En tidig julklapp således, vilket var kulmen på en process som pågått en tid  och där Transportstyrelsen bl.a. granskat vårt säkerhetsstyrningssystem.