VGJ 31 åter på hjul!

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 på hjul

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson

VGJ 31 på hjul.

VGJ 31 åter på hjul!

I dagarna har VGJ 31 äntligen lämnat verkstadstrallorna och åter kommit på egna hjul. Detta efter en omfattande och flera år lång renovering av hjulaxlar och glidlagerboxar, omgjutning av lager, nytillverkning av hornblock och ställkilar mm mm. Ett tillfredställande etappmål i renoveringen av loket har därmed nåtts! Närmast fortsätter nu arbetet med lokets fjäder- och bromssystem.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Arbete på vagn 22

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad. Foto: Marcus Jacobson

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad.

Arbete på vagn 22

Personboggievagnen AGJ nr 22, f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005, ställdes av för ett antal år sedan på grund av dåliga plattformstak. Hösten 2012 påbörjades arbetet med att renovera vagnen och ersätta de dåliga plattformstaken med nytillverkade. Eftersom taken är krökta åt flera håll har arbetet varit en smula komplicerat och har dragit ut på tiden. Nu är dock taken klara, takduken lagd och belagd med takmassa, varför vagnen börjar se så smått färdig ut.

Nu är det emellertid inte bara taket som har fått uppmärksamhet under tiden som vagnen stått i verkstaden; ramen har fått en del rost sanerad samt nya knutplåtar i ena änden, båda plattformarna har renoverats, bromsutrustningen är föremål för översyn och inte minst interiören har fått en välbehövlig upprustning med ny golvmatta och ommålning med mera. Bland de större jobben som nu återstår ingår att ge vagnens fönster en översyn, där fönsterbågarna ska anpassas och förses med nytt glas av säkerhetstyp. Avslutningsvis skall vagnskorgen tvättas och oljas.

 

Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31

Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter en dags värmande och masserande av fyrboxplåten smiter den nu snyggt intill rundpannans mantelplåt, vilket bör ge skapliga förutsättningar för att förbandet så småningom kommer att hålla tätt. För närvarande hålls förbandet ihop av M22-bultar, och dessa kommer nu i tre omgångar att ersättas av nitar i 7/8”-dimension. Till att börja med har var tredje bult urtagits och hålen har rymts upp med nithålsbrotsch.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Ställverksarbeten i Anten

In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren. Foto: Marcus Jacobson

Ställverket i Anten

Ställverksarbeten i Anten

Vid AGJ har vi en signalavdelning som oftast verkar lite i det tysta. För lite drygt tjugo år sedan påbörjades ett arbete med att installera ett gammaldags elektromekaniskt ställverk för styrning och kontroll av växlar och signaler i Anten. Hösten 2004 hade projektet kommit så långt att en första etapp av ställverket kunde kopplas in, och därefter har ytterligare funktioner kopplats in allteftersom. För en tid sedan uppnåddes ytterligare ett delmål, då spår 3 kunde tas i bruk som tågspår. Det är nu möjligt att ställa in- och utfartstågväg till och från spår 3 norrifrån, samtidigt som de sista spårledningarna inne på Antens station har kopplats in (i södra änden av bangården).

Övre bilden: In- och utfartstågvägar i norra delen av Antens bangård. De kryptiska formuleringarna anger vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att grön körsignal skall kunna visas till det spår som önskas av tågklareraren.

Undre bilden till vänster: Antens ställverk, av typen elektrisk förregling med mekaniskt register, eller el-med-mek i dagligt tal. Ställverksapparaten kommer ursprungligen från Teckomatorp i Skåne, där den togs ur bruk 1993. I Anten har den byggts om och anpassats efter våra behov. Spårplanen är byggd av föreningsmedlemmar efter gammal förebild.

Undre, mellersta bilden: Det välmatade reläskåpet. Endast en liten del av alla komponenter ryms här; mycket annat ryms i gröna träskåp placerade här och där ute på bangården.

Undre bilden till höger: Signalrelä av 1920-talsmodell, tillverkat av LM Ericsson/Signalbolaget. I stort sett hela ställverket är byggt av begagnad och sedan länge utrangerad utrustning.

Samtliga foton: Marcus Jacobson

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

De sex nya hornblocken är nu klara och monterade i ramen, och nu vidtar arbetet med att tillverka sex nya ställkilar. När detta är gjort kommer turen till lagerboxarna, vilka skall breddas mot hjulen innan det är dags för lagergjutning. Det hela rullar på i god fart, och om inget oväntat inträffar bör loket kunna komma på hjul i vinter.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en kraftig skruv för att det skall vara möjligt att kunna ställa in rätt spel mellan box, kil och hornblock. Det är kanske inte självklart för den oinvigde, men loket är upphängt i fjädrar och kan röra sig i förhållande till axlar och lagerboxar. För att loket ska få goda gångegenskaper är det alltså viktigt att ha ordning på detta. Under helgen som gick blev två hornblock färdiga och monterade. Fortsättning följer.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31

I helgen har det arbetats med ångpannan till VGJ 31. Den nya rundpannan ska i en inte allt för avlägsen framtid nitas ihop med originalfyrboxen från 1941. Innan detta låter sig göras måste plåtarna ha så god anliggning mot varandra som möjligt. Det blivande nitförbandet sitter för närvarande ihop med M22-bultar, vilket dock inte räcker för att överallt dra ihop plåtarna så mycket som önskvärt. Fyrboxens fläns har därför i helgen på valda ställen masserats med gasbrännare modell större, varefter förbandet sedan ytterplåten rödglödgats kunnat dras samman ytterligare. När plåten svalnar krymper den även och förbandet går ihop ytterligare något. Förhoppningsvis tillräckligt. Ännu är vi inte helt nöjda, men det går åt rätt håll! Även de sista fyra nithålen, som tidigare lämnats i väntan på svetsning av rundpannans båda slitsar, har nu kunnat borras sedan svetsarna godkänts av vårt besiktningsorgan Inspecta.

Det har även jobbats med lagerboxarna till drivhjulsaxlarna – samtliga glidytor mot hornblock och ställkilar är nu bearbetade och klara. Boxarna uppvisar nu likvärdiga mått vilket gör att de kommer att hamna ”rätt” i ramen, vilket underlättar den fortsatta lagerrevisionen. Nästa steg blir nytillverkning av hornblock och ställkilar.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.