Skarvrevision på banan

Skarvrevision på banan. Foto: Niklas Jörby
Skarvrevision på banan.

Skarvrevision på banan

Under en hektisk vecka utförde vi skarvrevision på banan. En hel 20-meters räl byttes vid norra infarten till Anten.

Sönderrostade rälsändar byttes på åtta ställen. Här svetsade vi in tre stycken meterlånga nya bitar. I fem skarvar påläggsvetsades rälsändarna för att förhindra slag. Sedan monterades reviderade skarvjärn och det hela skruvades ihop igen samt spikades.

Slutligen fick Signalsektionen återställa alla rälsförbindningar och koppla in spårledningarna igen.

Niklas Jörby

CBa

Semaforfästet grävdes upp

Semaforfästet grävdes upp

Under lördagen grävdes den norra semaforens fäste upp ur backen för transport ner till Anten för revision. Foton: Christian Merking

Skorsten till VGJ 31

Nya skorstenen till VGJ 31. Foto: Niklas Jörby
Nya skorstenen till VGJ 31

Nytillverkad skorsten till VGJ 31

Den nya skorstenen till VGJ 31 har kommit från gjuteriet, den ser riktigt bra ut. Det är väl en av de senast tillverkade skorstenarna till ånglok i Sverige, ännu ett steg på färdigställandet av loket.

Röja Brobackaspåret

YBo5p vid Brobackatunneln. Foto: Siegfried Nörenberg
YBo5p vid Brobackatunneln

Spåret till Brobacka skall röjas från sly och träd.

Det skall röjas hela vägen ned till Brobacka, spår, slänter samt runt staketen. I första etappen tas avsnittet från Anten till tunneln.

Ansvarig för arbetet är Per-Åke Lampemo så anmäl dig till honom om du är intresserad av att hjälpa till. Per-Åke nås på tel 0702-961040 eller på mail jubileum40@yahoo.se.

 

Niklas Jörby
Chef Banavdelningen

Pannan till VGJ 24 lyft på plats

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
 

Pannan till VGJ 24 lyft på plats

Pannan på VGJ 24 lyftes på loket i onsdags kväll den 3 april. Nu är den försedd med ny asklåda, nya rosterstavar samt ny fallrost.

Asklådan är tillverkad i korrosionströgt stål och rosterstavarna är skurna i högtemperaturstål.

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck