Banarbete i Anten 5 – 6 april 2012

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5  & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

ARBETSDAGAR PÅ BANAN OCH I GRÄFSNÄS TORSDAG OCH FREDAG.

Under torsdagen samlas vi i Anten under förmiddagen för att lasta samt förbereda oss för en insats på banan. Tanken är att vi under torsdagen ger oss ut på denna för att ta bort de träd som ligger på eller i närheten av banan. Vi skall se till att banan blir farbar ända till Gräfsnäs.

Under fredagen kraftsamlar vi i Gräfsnäs för att byta slipers på bangården och rätta till skevningsfel. Vi samlas dock i Anten på morgonen. Frukost klockan 08.00 och avfärd mot Gräfsnäs ca klockan 09.00. Kan du ej komma då så anslut i Gräfsnäs.

Arbetena pågår därefter under resterande del av helgen såväl i Anten som Gräfsnäs.

 

Posted in Banavdelningen and tagged .