Banarbetsvecka – 28 april – 6 maj

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under banarbetsveckan, det vill säga 28 april – 6 maj, hade vi tänkt att göra en insats på Kvarnabo station och på linjen. Det finns alltid en uppgift för var och en.

Kvarnabo:

 • Byte slipers på stationen, ca 240 st. Byte sker från båda håll.
 • Spår 1 förses med underläggsplattor.

Slipersbyte:

 • Ströbyte av slipers från Anten och upp till första Älvvikenkurvan, ca 185 st.
 • Byte slipers i Gräfsnäs förbi Plantskolevägen (Sommarvägen), ca 132 st.

Skarvrevision:

 • Ca 300 bultar på hela sträckan.

Vägövergångar:

 • Byte slipers och plank i övergången söder Kvarnaborakan, Bjärkholmen.
 • Byte slipers och plank i övergången Camp Anten.
 • Byte räl i vägövergången till Wasa Allén.
 • Städa vägövergången vid Plantskolevägen.(numera namnbytt till Sommarvägen) 

Anten växlar:

 • Växel 1 lyft och stopp samt städning och putsning.
 • Anten spårkors – Borra och montera vingräl.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

 

Posted in Banavdelningen.