Banarbetsvecka 8 – 16 september

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, hade vi tänkt att göra en insats på vår bana. Det finns alltid en uppgift för var och en.

I huvudsak skall vi koncentrera oss på sträckan mellan Kvarnabo och Gräfsnäs där de flesta vägövergångarna behöver ses över. Det är 8 stycken som kräver åtgärd och den största insatsen blir det på Wasaallén där det mesta måste bytas. Vi kommer även att få nya korsningsbeslut på vägövergångarna i Gräfsnäs. Det innebär att vi måste sätta upp kryss- och stoppmärken mm vid dessa övergångar.

Räcker inte denna arbetsuppgift kan vi alltid fortsätta med vår skarvrevision som också behövs eller fortsätta att byta slipers

För de som kan så är ni välkomna att boka in en eller flera dagar och komma och hjälpa till.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

 

Posted in Banavdelningen and tagged .