Banarbetsveckan är slut

Banarbetsveckan är slut

Årets Banarbetsvecka genomfördes under perioden från fredagen den 18 april till och med söndagen den 27. Under onsdagen den 23 april hade årets beting på ca 770 slipers bytts och spikats färdigt.

Merparten av de nya sliprarna lades in på en sträcka om ca 1½ km från Kvarnabo och norrut mot Gräfsnäs, resterande fördelas på två poster vid km 55 (ca 60 st) och från Arelid och några hundra meter norrut. (något över 100 st). Resten av veckan nyttjades huvudsakligen till byggnation av växlarna 7 och 9 i Anten samt till insamling av kasserade slipers.

Posted in Banavdelningen and tagged , .