Banarbetsveckan går vidare

Slipersbytaren i gång. Foto: Yngve CG

Slipersbytaren i gång

Banarbetsveckan går vidare – vill du hjälpa till?

Vi håller på till 3 maj, samling i Anten varje dag klockan 08.00.

Torsdag kväll är läget att vi bytt färdigt 900 slipers på linjen och vi har bytt en skadad räl ovanför Arelids anhalt.

Nu närmast står att bygga klart växeln i spår 3 samt spårlägga i museihallens utbyggda del. Även de bytta sliprarna skall samlas in. Sedan finns det en mängd med småpyssel.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

 

Posted in Banavdelningen and tagged .