Banarbetsveckan 2013!

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

 

Banarbetsveckan var i år vecka 18, 27 april – 5 maj 2013

Årets banarbetsvecka är avslutad. Vi arbetade från Gräfsnäs och söderut.

Målet var att byta 800 slipers mellan Gräfsnäs och rakan ned mot Kvarnabo (strax efter höga banken) och 200 slipers i backen upp efter Arelid räknat från Anten. Tänkt var att vi även skall byta ett 10-tal slipers vid km 55.

Läget Gräfsnäs lördag kväll (4/5): 800 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna samt viss finputs kommande helg.

En vägövergång söder om Gräfsnäs har breddats med nya plank.

Sex stolpar för kryssmärken utlagda på plats och skall sättas upp på tre vägöverfarter närmast Gräfsnäs.

Läget Arelid söndag middag (5/5):  200 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna återstår samt viss finputs.

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö
Posted in Banavdelningen and tagged .