Vår medlemstidning Jernvägsnytt!

Genom ditt medlemskap stödjer du föreningen. Ett medlemskap innebär också att du får åka gratis på alla våra tåg. Det är bara att visa upp ditt medlemskort i någon av biljettluckorna på någon av våra stationer så får du en fribiljett som gäller på tåget.

I ditt medlemskap ingår också fyra nummer av vår tidskrift Jernvägsnytt.

Du kan komplettera ditt medlemskap med familjemedlemskap för resten av din familj. Dessa erhåller också fritt resande på våra tåg, dock inte vår tidning.

Du kan betala medlemsavgiften till vårt bankgirokonto 5056-1935 eller i biljettluckan i Anten under trafiksäsongen.

Jernvägsnytt

Utkommer med fyra nummer om året, preliminär utgivningsplan är i mars, juni, september och december.

I Jernvägsnytt kan du följa utvecklingen inom AGJ, du kan läsa om vad som har hänt och vad som planeras. Vi har även historiska artiklar som skildrar hur det var förr.

Vi tar gärna emot bidrag, vill du bidra med något så kontakta redaktionen.

Det finns även möjligheter att prenumerera. Pris för prenumeration (då ingår inte medlemskap) är 300 kr.

Vill du annonsera i Jernvägsnytt, kontakta då redaktionen. Tidningen trycks för närvarande i 1100 exemplar.

Saknar du ett exemplar, kontakta oss.