Våra utbildningar

AGJ utbildningsplan
AGJ utbildningsplan

Inga evenemang funna

Allmänt om utbildningarna

Utbildningarna är uppdelade i flera steg och för att få fortsätta upp ett steg krävs det att det undre steget är avklarat. Utbildningarna förutsätter att alla elever tar ett visst mått av ansvar och själva studerar utdelat material mellan tillfällena för undervisning.

Den första allmänna introduktionskursen, ”Att vistas i järnvägsmiljö”, skall ge en orientering om hur järnvägar i allmänhet och hur AGJ i synnerhet fungerar. Efter kursen skall man kunna ”känna igen sig” i miljön kring järnvägen så väl att intresse väcks för att fortsätta att utbilda sig.

 Man kan därefter bl.a. tjänstgöra som konduktör eller biljettförsäljare.

De rent trafiksäkerhetsrelaterade utbildningarna skall ge nödvändiga kunskaper i de trafiksäkerhetsdokument som AGJ tillämpar. Den första kursen, ”Grundutbildning Säkerhetstjänst” börjar med utbildningar till befattningar där man i princip enbart tar emot och utför uppgifter på någon annans order men med eget ansvar. Exempel på detta är: växlare, bromsare, tillsyningsman.

Efter detta kan man gå vidare inom ett eller flera områden. Utbildningarna är därefter tjänsteinriktade. De kompletteringar som krävs vad gäller de trafiksäkerhetsdokument som AGJ tillämpar ligger inbakade i de varje utbildning.

 Exempel på detta är: Tågklarerare, rälsbussförare, motorloksförare, eldare, lokförare etc.

Tanken med utbildningssystemet är att skapa en säkerhetsmedveten och kunnig personal som vet vad som skall göras och varför det är viktigt att följa bestämda dokument och mål.

Parallellt med eller oberoende av de rena trafiksäkerhetsrelaterade utbildningarna kan man gå avdelningsspecifika utbildningar för att nå rent praktiska kunskaper inom respektive avdelning.

Vill Du veta mer eller har frågor?

Du kan kontakta vårt kansli på telefon 0705-61 78 80.


Ångloksförare

Ångloksföraren var en person med status och stor betydelse när ångloken var verksamma. Kanske du hade en dröm om att du skulle blivit lokförare när du var liten. Det är inte försent att införliva denna dröm. Hos oss utbildar vi dig till lokförare och det var inte bara en dröm. Den gick i uppfyllelse, du kör ett riktigt ånglok. När du är ångloksförare är du även utbildad ånglokseldare.

Lokförare har ett stor ansvar när tåget framförs och ansvarig för säkerheten. Du måste fatta beslut om hur tåget ska framföras och att det sker på ett säkert sätt, därför utbildas du i säkerhetsordningen (Säo).


Ånglokseldare

Eldaren är den som ser till att det är fyr i pannan. Eldaren anpassar eldningen och vattentagningen under körningen. Om det inte är bra fyr och rätt vattennivå så blir ångtrycket lågt och då kan inte lokföraren köra tåget.

Eldaren är precis som lokföraren utbildad i säkerhetsordning (Säo).

Vi som är loksförare och eldare nu är ett ungt gäng, det är inget hinder om du är lite äldre. Du är välkommen att bli en i gänget. Ta kontakt med oss!

Vill du bara pröva på hur det är att vara eldare – hör av dig så får du gå elev med en ordinarie eldare (Du behöver inte då inte ha säo-kunskaper).


Tågbefälhavaren/konduktör

Tågbefälhavaren/konduktören var en person med status och stor betydelse när ångloken var verksamma. Kanske du hade en dröm om att du skulle blivit tågbefälhavare/konduktör när du var liten. Det är inte försent att införliva denna dröm. Hos oss utbildar vi dig till tågbefälhavare/konduktör.

Tågbefälhavaren/konduktören är den som våra resande ser när han/hon klipper biljetter. När man klipper biljetterna så kanske resande frågar om när järnvägen byggdes och lades ner. Här får man bjuda på sig själv och hjälpa till när någon ska av eller på med barnvagnar eller rullstolar.


Börja som konduktör!

Konduktören gör allting som tågbefälhavaren men behöver inte vara utbildad i Säo.

Tågbefälhavaren har ett stor ansvar när tåget framförs och ansvarig för säkerheten. Du ska kunna stänga av en broms på någon vagn som inte fungerar och att det sker på ett säkert sätt, därför utbildas du i säkerhetsordningen (Säo).


Att ha säkerhetstjänst

Innebär att du måste uppfylla vissa medicinska krav enligt Transportstyrelsens Föreskrifter TSFS 2019:112. Du måste ha ett godkänt läkarutlåtande efter en fastställd mall. Vill du läsa mer om detta kan du göra det på Transportsstyrelsens hemsida.

För att kunna deltaga i säkerhetstjänsten måste en läkarundersökning med godkänt resultat ha genomgåtts. Kraven är i princip samma som för körkort med följande undantag:

     * Skärpt krav på färgseende, defekter godtas ej.
     * Man får inte lida av hjärtbesvär, sömnstörningar eller vakenhetsproblem.
     * Man får heller inte ha någon ärftlig sjukdom som kan påverka vakenheten.

Frågor angående läkarundersökningen besvaras av säkerhetschefen. Läkarundersökningen är kostnadsfri och bokas genom säkerhetschefen.

Dessutom krävs det utbildning i våra Säkerhetsföreskrifter, Säo. Vi ordnar under vintern utbildning i detta – utbildningen är kostnadsfri. Säo är precis som när du kör bil. Du måste kunna trafikregler som talar om hur man gör när det finns flera bilar i en korsningen eller vad vägmärken har för betydelse.

Har du redan en godkänd utbildning i MRO:s Säo vid en annan museijärnväg – be då om ett intyg över genomgången utbildning och kopia på Din hälsoundersökning och läkarintyg från din hemmaförening.

Har du godkänd utbildning enligt JTF (eller motsvarande) – be då om ett intyg över genomgången utbildning och kopia på din hälsoundersökning och läkarintyg från ditt företag eller från din hemmaförening.


Vill Du veta mer eller har frågor?

Du kan kontakta vårt kansli på telefon 0705-61 78 80

Rälsbusståget ankommer till Anten. Foto: Patrik Engberg
Rälsbusståget ankommer till Anten. Foto: Patrik Engberg