BLJ 6 i verkstaden

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

BLJ 6 i verkstaden. Foto: Sophia Olsson

BLJ 6 i verkstaden

Under förra helgen har BLJ 6 varit inne i verkstaden för undersökning av löpaxeln då den har visat vissa tendenser till att värma under sommarens körningar.

Smörjkanaler har rengjorts och lagren har skavts för att försöka komma tillrätta med problemet.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .