Byggverksamhet och trädfällning i Anten

Husgrund för bygget med uthuset. Foto: Bernt Lindsjö

Husgrund för utbyggnationen av uthuset. Foto: Bernt Lindsjö

Byggverksamhet och trädfällning i Anten 

I all hast har vi fått påbörja tillbyggnadsarbetena av uthuset vid personallokalen “Paradiset” då byggnadslovet för utbyggnaden av uthuset löper ut vid nyår. Det gamla garaget har rivits och en av lindarna framför ”Paradiset” har i samband med detta fällts. I förra veckan skede grävarbetena och i veckan gjöts bottenplattan. Grundläggningsarbetena var utlagt på entrepenad. I en andra etapp, som förhoppningsvis skall kunna påbörjas framåt sommaren, skall vi i egen regi resa en byggnad på grunden. Vi skall då även se öve taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak sav samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp).

Sammanlagt har nu under senaste tiden tre träd fällts i Anten. Två träd som stod mellan personallokalen “Paradiset” och järnvägen. Det ena för att bereda plats för utbyggnaden av uthuset, som nämndes ovan  och det andra för att det började visa ålderskrämpor och risk fanns att det vid storm kan falla över huset. Vidare har ett träd som stod i gränsen mellan vår och vår grannes tomt  i närheten av stationshuset fällts. Detta träd har vår granne  under längre tid försökt komma överens med oss att ta ned. Nu när expertis var på plats så fälldes det. Arbete pågår med att ta reda på virket och allt ris.

Trädfällning framför "Paradiset". Foto: Bernt Lindsjö

Trädfällning framför ”Paradiset”. Foto: Bernt Lindsjö

Posted in Allmänt, Fastighetsavdelningen and tagged .